Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ημερομηνία Τίτλος Έτος Έκδοσης Τοπική Αυτοδιοίκηση Επαρχία Σχετικά Αρχεία
03/05/2018 Τοπική Αυτοδιοίκηση 2016 (Δήμοι, Κοινοτικά Συμβούλια, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Συμβούλια Υδατοπρομήθειας) 2018 Word File 2018.05.03 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016.doc
Acrobat Reader File 2018.05.03 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016.pdf
20/09/2017 Συμβούλια Αποχετεύσεων και αποχετευτικά τέλη (TA-01-2017) 2017 Συμβούλια Αποχετεύσεων Word File 2017.09.20 Συμβούλια Αποχετεύσεων και αποχετευτικά τέλη.doc
Acrobat Reader File 2017.09.20 Συμβούλια Αποχετεύσεων και αποχετευτικά τέλη.pdf