Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
*Το Έτος έκδοσης αφορά συνήθως Ετήσια Έκθεση για το προηγούμενο έτος.
Ημερομηνία Τίτλος Έτος Έκδοσης Σχετικά Αρχεία
04/01/2021 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2019 2020 Word File ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019.docx
Acrobat Reader File ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019.pdf
07/01/2020 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2018 2019 Word File ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 v.2019.12.31.docx
Acrobat Reader File ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 v.Final.pdf
31/12/2018 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017 2018 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017.pdf
29/12/2017 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2016 2017 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2016.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2016.pdf
15/12/2016 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015 2016 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015.pdf
01/12/2015 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2014 2015 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2014.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2014.pdf
14/01/2014 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2013 2014 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2013 .pdf
Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2013.doc
13/12/2013 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2012 2013 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2012.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2012.pdf
10/12/2012 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2011 2012 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2011.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2011.pdf
06/12/2011 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2010 2011 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2010.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2010.pdf
07/12/2010 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2009 2010 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2009.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2009.pdf
04/12/2009 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2008 2009 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2008.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2008.pdf
04/12/2008 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2007 2008 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2007.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2007.pdf
07/12/2007 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2006 2007 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2006.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2006.pdf
21/11/2006 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2005 2006 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2005.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2005.pdf
21/11/2005 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2004 2005 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2004.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2004.pdf
25/11/2004 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2003 2004 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2003.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2003.pdf
22/01/2003 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2002 2002 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2002.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2002.pdf
22/11/2002 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2001 2002 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2001.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2001.pdf
22/11/2001 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2000 2001 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2000.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2000.pdf
20/11/2000 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 1999 2000 Word File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 1999.doc
Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 1999.pdf