Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ημερομηνία Τίτλος Έτος Έκδοσης Υπουργείο Σχετικά Αρχεία
10/01/2022 Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2022 01 10 - Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας.pdf
Word File 2022 01 10 - Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας.docx
25/11/2021 Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας 2021 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2021 11 25 - Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας.pdf
Word File 2021 11 25 - Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας.docx
24/11/2021 Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών σε σχέση με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2021 11 24 - Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών.pdf
Word File 2021 11 24 - Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών.docx
18/10/2021 Διαχειριστικός Έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου 2021 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Acrobat Reader File 2021 10 18 - Διαχειριστικός Έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου.pdf
Word File 2021 10 18 - Διαχειριστικός Έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου.docx
27/09/2021 ΄Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς (Παρακολούθηση εξελίξεων) 2021 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2021 09 27 - ΄Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς.pdf
Word File 2021 09 27 - ΄Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς.docx
30/07/2021 Έλεγχος της Yπηρεσίας Eλέγχου Aσφαλιστικών Eταιρειών 2021 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2021 07 30 - Έλεγχος της Yπηρεσίας Eλέγχου Aσφαλιστικών Eταιρειών.pdf
Word File 2021 07 30 - Έλεγχος της Yπηρεσίας Eλέγχου Aσφαλιστικών Eταιρειών.docx
30/06/2021 Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρείες για εκτροφή πουλερικών και ανέγερση πτηνοσφαγείου και παράνομη χρήση 2021 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2021 06 30 - Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρείες για εκτροφή πουλερικών.pdf
Word File 2021 06 30 - Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρείες για εκτροφή πουλερικών.docx
15/06/2021 Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών 2021 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2021 06 15-Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών.pdf
Word File 2021 06 15-Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών.docx
22/04/2021 Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2021 04 22 - Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας.pdf
Word File 2021 04 22 - Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας.docx
22/04/2021 Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας 2021 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2021 04 22 - Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας.pdf
Word File 2021 04 22 - Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας.docx
22/04/2021 Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19 2021 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2021 04 22 - Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19.pdf
Word File 2021 04 22 - Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19.docx
21/04/2021 Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2021 04 21 - Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων.pdf
Word File 2021 04 21 - Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων.docx
20/04/2021 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) 2021 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2021 04 20 - Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση).pdf
Word File 2021 04 20 - Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση).docx
19/04/2021 Έλεγχος τροποποίησης πολεοδομικών δεδομένων τεμαχίων εταιρείας και έκδοσης πολεοδομικής άδειας για ανέγερση ψηλού κτηρίου στην επαρχία Λεμεσού 2021 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2021 04 19 - Έλεγχος τροποποίησης πολεοδομικών δεδομένων τεμαχίων εταιρείας.pdf
Word File 2021 04 19 - Έλεγχος τροποποίησης πολεοδομικών δεδομένων τεμαχίων εταιρείας.docx
16/04/2021 Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2021 04 16-Διερεύνηση καταγγελιών για την παροχή νερού σε σφαγείο & συνδεδεμένες επιχειρήσεις.pdf
Word File 2021 04 16-Διερεύνηση καταγγελιών για την παροχή νερού σε σφαγείο & συνδεδεμένες επιχειρήσεις.docx
12/04/2021 Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α 2021 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Acrobat Reader File 2021 04 12 - Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α.pdf
Word File 2021 04 12 - Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α.docx
09/04/2021 Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ/01/2021) 2021 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2021 04 09 - Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας.pdf
Word File 2021 04 09 - Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας.docx
09/04/2021 Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων (ΤΦ/02/2021) 2021 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2021 04 09 - Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων.pdf
Word File 2021 04 09 - Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων.docx
31/03/2021 Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 2021 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2021 03 31 - Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.pdf
Word File 2021 03 31 - Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.docx
31/03/2021 Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 2021 Υφυπουργείο Τουρισμού Acrobat Reader File 2021 03 31 - Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.pdf
Word File 2021 03 31 - Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.docx
26/03/2021 Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο 2021 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2021 03 26 - Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο.pdf
Word File 2021 03 26 - Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο.docx
26/02/2021 Έλεγχος Υφυπουργείου Τουρισμού 2021 Υφυπουργείο Τουρισμού Word File 2021 02 26 - Έλεγχος Υφυπουργείου Τουρισμού.docx
Acrobat Reader File 2021 02 26 - Έλεγχος Υφυπουργείου Τουρισμού.pdf
27/11/2020 Ελεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών στο πλαίσιο του ΚΕΠ 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Word File 2020 11 27 - Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών στο πλαίσιο του ΚΕΠ.docx
Acrobat Reader File 2020 11 27 - Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών στο πλαίσιο του ΚΕΠ.pdf
26/11/2020 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και Ιδιωτική Απασχόληση Στρατιωτικών Ιατρών 2020 Υπουργείο Αμυνας Word File 2020 11 26 - Ιατροφ. Περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και Ιδιωτική Απασχόληση Στρατ. Ιατρών.docx
Acrobat Reader File 2020 11 26 - Ιατροφ. Περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και Ιδιωτική Απασχόληση Στρατ. Ιατρών.pdf
24/11/2020 Εκμίσθωση Κρατικής Δασικής Γης για Ανέγερση Ξενοδοχειακών Μονάδων στην Αγία Νάπα 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2020 11 24 - Εκμίσθωση Κρατικής Δασικής Γης για Ανέγερση Ξενοδοχειακών Μονάδων στην Αγία Νάπα.pdf
Word File 2020 11 24 - Εκμίσθωση Κρατικής Δασικής Γης για Ανέγερση Ξενοδοχειακών Μονάδων στην Αγία Νάπα.docx
20/11/2020 Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για σκοπούς Κατασκευής και Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Πάρκων 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 11 20 - Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για Φωτοβολταϊκά Πάρκα.pdf
Word File 2020 11 20 - Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για Φωτοβολταϊκά Πάρκα.docx
20/11/2020 Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για σκοπούς Κατασκευής και Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Πάρκων 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2020 11 20 - Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για Φωτοβολταϊκά Πάρκα.pdf
Word File 2020 11 20 - Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για Φωτοβολταϊκά Πάρκα.docx
13/10/2020 Έλεγχος Διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας Covid-19: Εργαστηριακές Εξετάσεις Covid-19, Αγορά Προστατευτικών Μασκών, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 2020 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2020 10 13 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 Α.pdf
Word File 2020 10 13 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 Α.docx
24/09/2020 Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 09 24 - Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας.pdf
Word File 2020 09 24 - Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας.docx
03/09/2020 Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών της 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2020 09 03 - Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών της.pdf
Word File 2020 09 03 - Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών της.docx
24/07/2020 Διαχειριστικός Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων Πληροφορικής 2020 Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Word File 2020 07 24 - Διαχειριστικός Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων Πληροφορικής.docx
Acrobat Reader File 2020 07 24 - Διαχειριστικός Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων Πληροφορικής.pdf
21/07/2020 Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας 2020 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2020 07 21 - Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.pdf
Word File 2020 07 21 - Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.docx
20/07/2020 Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 07 20 - Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.pdf
Word File 2020 07 20 - Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.docx
18/05/2020 Έλεγχος Συστήματος Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας (ΑΣΤ-01-2020) 2020 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Word File 2020 05 18 - ΄Ελεγχος Συστήματος Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας.docx
Acrobat Reader File 2020 05 18 - ΄Ελεγχος Συστήματος Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας.pdf
03/04/2020 Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων 2020 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Word File 2020 04 03 - ΄Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων.docx
Acrobat Reader File 2020 04 03 - ΄Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων.pdf
03/03/2020 Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ΓΚΡΕΜΟΙ του ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2020 03 03 - Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 .docx
Acrobat Reader File 2020 03 03 - Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000.pdf
03/03/2020 Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ΓΚΡΕΜΟΙ του ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Word File 2020 03 03 - Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 .docx
Acrobat Reader File 2020 03 03 - Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000.pdf
19/02/2020 Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσωτερική. Αγορά οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 2020 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Acrobat Reader File 2020 02 19 - Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσ. Αγορά .pdf
Word File 2020 02 19 - Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσ. Αγορά.docx
31/01/2020 Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών 2020 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2020 01 31 - Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών.pdf
Word File 2020 01 31 - Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών.docx
31/01/2020 Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 01 31 - Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών.pdf
Word File 2020 01 31 - Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών.docx
31/01/2020 Αεροπορικές Μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας 2020 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Word File 2020 01 31 - Αεροπορικές Μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας.docx
Acrobat Reader File 2020 01 31 - Αεροπορικές Μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας.pdf
08/01/2020 ΄Ελεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2020 01 08 - ΄Ελεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.docx
Acrobat Reader File 2020 01 08 - ΄Ελεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.pdf
15/11/2019 Ελεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 2019 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Word File 2019 11 15 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.docx
Acrobat Reader File 2019 11 15 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.pdf
13/11/2019 Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια 2019 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2019 11 13 - Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος (περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια).pdf
Word File 2019 11 13 - Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος (περιοχή γύρω απο ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια).docx
31/10/2019 ΄Ελεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2019 10 31 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.docx
Acrobat Reader File 2019 10 31 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.pdf
18/10/2019 Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 2019 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Acrobat Reader File 2019 10 18 - Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α.pdf
Word File 2019 10 18 - Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α.docx
16/10/2019 ΄Ελεγχος Διοίκησης Υπουργείου Οικονομικών 2019 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2019 10 16 - ΄Ελεγχος Διοίκησης Υπουργείου Οικονομικών.pdf
Word File 2019 10 16 - ΄Ελεγχος Διοίκησης Υπουργείου Οικονομικών.docx
14/10/2019 Ελεγχος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2019 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Word File 2019 10 14 - ΄Ελεγχος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΠΑΔ-01-2019).docx
Acrobat Reader File 2019 10 14 - ΄Ελεγχος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΠΑΔ-01-2019).pdf
03/10/2019 Συμβόλαια Ενοικίασης Κτηρίων για Σκοπούς Στέγασης Υπουργείων-Τμημάτων-Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 2019 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2019 10 03 - Συμβόλαια Ενοικίασης Κτηρίων για Σκοπούς Στέγασης του Δημόσιου Τομέα.pdf
Word File 2019 10 03 - Συμβόλαια Ενοικίασης Κτηρίων για Σκοπούς Στέγασης του Δημόσιου Τομέα.doc
06/09/2019 Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2019 09 06 - ΄Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού.docx
Acrobat Reader File 2019 09 06 - ΄Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού.pdf
06/09/2019 Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού 2019 Υπουργείο Εσωτερικών Word File 2019 09 06 - ΄Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού.docx
Acrobat Reader File 2019 09 06 - ΄Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού.pdf
24/07/2019 Κόψιμο ακακιών και καταπάτηση αμμόλοφων στο κρατικό δάσος Μαραυλής 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2019 07 24 - Κόψιμο ακακιών και καταπάτηση αμμόλοφων στο κρατικό δάσος Μαραυλής.pdf
Word File 2019 07 24 - Κόψιμο ακακιών και καταπάτηση αμμόλοφων στο κρατικό δάσος Μαραυλής.docx
17/07/2019 ΄Ελεγχος Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου 2019 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Word File 2019 07 17 -΄Ελεγχος Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου (ΠΜ-01-2019) .docx
Acrobat Reader File 2019 07 17 -΄Ελεγχος Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου (ΠΜ-01-2019).pdf
05/06/2019 Ελεγχος Τμήματος Δασών (ΤΔ-01-2019) 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2019 06 05 - ΄Ελεγχος Τμήματος Δασών (ΤΔ-01-2019).pdf
Word File 2019 06 05 - ΄Ελεγχος Τμήματος Δασών (ΤΔ-01-2019).docx
03/06/2019 ΄Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ-01-2019) 2019 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2019 06 03 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ-01-2019).pdf
Word File 2019 06 03 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ-01-2019) .doc
27/05/2019 ΄Ελεγχος Καθυστερημένων Εσόδων Νομικής Υπηρεσίας στις 31.12.2017 (ΝΥ-01-2019) 2019 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2019 05 27 - ΄Ελεγχος Καθυστερημένων Εσόδων Νομικής Υπηρεσίας στις 31 12 2017 (ΝΥ-01-2019).pdf
Word File 2019 05 27 - ΄Ελεγχος Καθυστερημένων Εσόδων Νομικής Υπηρεσίας στις 31 12 2017 (ΝΥ-01-2019).docx
18/03/2019 Διαχειριστικός Ελεγχος - Λατομικών-Μεταλλευτικών Αναπτύξεων (ΥΜ-01-2019)" 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2019.03.18 Διαχειριστικός Ελεγχος - Λατομικών-Μεταλλευτικών Αναπτύξεων (ΥΜ-01-2019).doc
Acrobat Reader File 2019.03.18 Διαχειριστικός Ελεγχος - Λατομικών-Μεταλλευτικών Αναπτύξεων (ΥΜ-01-2019).pdf
21/02/2019 Ελεγχος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Διοίκηση (ΥΕΠΚΑ-01-2019) 2019 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File 2019.02.21 Ελεγχος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Διοίκηση (ΥΕΠΚΑ-01-2019).doc
Acrobat Reader File 2019.02.21 Ελεγχος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Διοίκηση (ΥΕΠΚΑ-01-2019).pdf
06/02/2019  Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς (YΠAΜ-ΓΕΕΦ-01-2019) 2019 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2019.02.06 Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς (YΠAΜ-ΓΕΕΦ-01-2019).pdf
Word File 2019.02.06 Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς (YΠAΜ-ΓΕΕΦ-01-2019).doc
23/01/2019 Αδεια Υδροληψίας στην Κοινότητα ΄Αγιος Θεόδωρος Αγρού (ΠΕ-01-2019) 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2019 01 23 - ΄Αδεια Υδροληψίας στην Κοινότητα ΄Αγιος Θεόδωρος Αγρού (ΠΕ-01-2019).docx
Acrobat Reader File 2019 01 23 - ΄Αδεια Υδροληψίας στην Κοινότητα ΄Αγιος Θεόδωρος Αγρού (ΠΕ-01-2019).pdf
02/11/2018 Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων (BA-01-2018) 2018 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2018.11.02 Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων (BA-01-2018).pdf
Word File 2018.11.02 Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων (BA-01-2018).doc
19/10/2018 Ελεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Αγριας Πανίδας (ΤΘ-01-2018) 2018 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2018.10.19 Ελεγχος Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης ΄Αγριας Πανίδας (ΤΘ-01-2018).pdf
Word File 2018.10.19 Ελεγχος Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης ΄Αγριας Πανίδας (ΤΘ-01-2018).doc
21/09/2018 Ελεγχος Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ-01-2018) 2018 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2018.09.21 Ελεγχος Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ-01-2018).pdf
Word File 2018.09.21 Ελεγχος Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ-01-2018).doc
14/09/2018 Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας (ΠΕ-04-2018) 2018 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2018.09.05 Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας (ΠΕ-04-2018).pdf
Word File 2018.09.05 Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας (ΠΕ-04-2018).doc
20/08/2018 Ελεγχος Υπουργείου Υγείας (YY-01-2018) 2018 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2018.08.20 Ελεγχος Υπουργείου Υγείας (YY-01-2018) .pdf
Word File 2018.08.20 Ελεγχος Υπουργείου Υγείας (YY-01-2018) .doc
27/06/2018 Ελεγχος Τμήματος Οδικών Μεταφορών(ΤΟΜ-01-2018) 2018 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File 2018.06.27 Ελεγχος Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ-01-2018).pdf
Word File 2018.06.27 Ελεγχος Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ-01-2018).doc
25/06/2018 Διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο (ΠΕ-03-2018) 2018 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2018.06.25 Διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο (ΠΕ-03-2018).pdf
Word File 2018.06.25 Διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο (ΠΕ-03-2018).doc
14/05/2018 Ελεγχος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (ΦΥ-01-2018) 2018 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2018.05.14 Ελεγχος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (ΦΥ-01-2018).pdf
Word File 2018.05.14 Ελεγχος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (ΦΥ-01-2018).doc
10/05/2018 Ελεγχος Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (TΠΑ-01-2018) 2018 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File 2018.05.10 Ελεγχος Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (TΠΑ-01-2018).pdf
Word File 2018.05.10 Ελεγχος Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (TΠΑ-01-2018).doc
07/05/2018 Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Κροκοδείλων σε Περιοχή των Κοινοτήτων Τόχνης και Ψεματισμένου (ΠΕ-02-2018) 2018 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2018.05.07 Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Κροκοδείλων (ΠΕ-02-2018).pdf
Word File 2018.05.07 Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Κροκοδείλων (ΠΕ-02-2018).doc
28/03/2018 Διαχείριση Αποβλήτων Συσκευασίας στην Κύπρο (ΠΕ-01-2018) 2018 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2018.04.11 Διαχείριση Αποβλήτων Συσκευασίας στην Κύπρο-Αναθεωρημένη (ΠΕ-01-2018).pdf
Word File 2018.04.11 Διαχείριση Αποβλήτων Συσκευασίας στην Κύπρο-Αναθεωρημένη (ΠΕ-01-2018).doc
27/03/2018 Ελεγχος Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ-01-2018) 2018 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2018.03.27 ΄Ελεγχος Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ-01-2018).pdf
Word File 2018.03.27 ΄Ελεγχος Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ-01-2018).doc
12/02/2018 Ελεγχος Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016 (ΥΟ-01-2018) 2018 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2018.02.12 Ελεγχος Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016 (ΥΟ-01-2018).pdf
Word File 2018.02.12 Ελεγχος Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016 (ΥΟ-01-2018).doc
17/01/2018 Ελεγχος Λογαριασμών Νομικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΝΥ-01-2018) 2018 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2018.01.17 Ελεγχος Λογαριασμών Νομικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΝΥ-01-2018).pdf
Word File 2018.01.17 Ελεγχος Λογαριασμών Νομικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΝΥ-01-2018).doc
17/01/2018 Ελεγχος Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για το έτος 2016 (ΓΝΛ-01-2018) 2018 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2018.01.17 ΄Ελεγχος Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για το έτος 2016 (ΓΝΛ-01-2018).pdf
Word File 2018.01.17 ΄Ελεγχος Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για το έτος 2016 (ΓΝΛ-01-2018).doc
27/12/2017 Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2016 (ΥΠΕΞ-02-2017) 2017 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2017.12.27 Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2016 (ΥΠΕΞ-02-2017).pdf
Word File 2017.12.27 Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2016 (ΥΠΕΞ-02-2017).doc
21/12/2017 Ελεγχος Υπουργείου Αμυνας για το έτος 2016 (YA-01-2017) 2017 Υπουργείο Αμυνας Word File 2017.12.21 ΄Ελεγχος Υπουργείου ΄Αμυνας για το έτος 2016 (YA-01-2017).doc
Acrobat Reader File 2017.12.21 ΄Ελεγχος Υπουργείου ΄Αμυνας για το έτος 2016 (YA-01-2017).pdf
20/12/2017 Προτεινόμενη ανάπτυξη στο χωριό Πέρα Πεδί Λεμεσού (ΥΕΣ-02-2017) 2017 Υπουργείο Εσωτερικών Word File 2017.12.20 Προτεινόμενη ανάπτυξη στο χωριό Πέρα Πεδί Λεμεσού (ΥΕΣ-02-2017) (1).doc
Acrobat Reader File 2017.12.20 Προτεινόμενη ανάπτυξη στο χωριό Πέρα Πεδί Λεμεσού (ΥΕΣ-02-2017).pdf
15/12/2017 Διαχειριστικός έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου (ΕΝΤ-01-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2017.12.15 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος Ενταλμάτων Προστίμου (ENT-01-2017).pdf
Word File 2017.12.15 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος Ενταλμάτων Προστίμου (ENT-01-2017).doc
15/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για το έτος 2016 (ΤΑΘΕ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2017.12.15 Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για το έτος 2016 (ΤΑΘΕ-01-2017).doc
Acrobat Reader File 2017.12.15 Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για το έτος 2016 (ΤΑΘΕ-01-2017).pdf
14/12/2017 Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Κύπρο (ΤΠ-02-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.14 Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΤΠ-02-2017).pdf
Word File 2017.12.14 Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΤΠ-02-2017).doc
12/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Περιβάλλοντος για το έτος 2016 (ΤΠ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.12 Τμήμα Περιβάλλοντος για το έτος 2016 (ΤΠ-01-2017).pdf
Word File 2017.12.12 Τμήμα Περιβάλλοντος για το έτος 2016 (ΤΠ-01-2017).doc
08/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το έτος 2016 (ΤΑΥ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.08 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για το έτος 2016 (ΤΑΥ-01-2017).pdf
Word File 2017.12.08 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για το έτος 2016 (ΤΑΥ-01-2017).doc
07/12/2017 Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Διοίκηση για το έτος 2016 (ΥΓΑΑΠ-02-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.07 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Διοίκηση 2016.pdf
Word File 2017.12.07 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Διοίκηση 2016.doc
01/12/2017 Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για το έτος 2016 (ΓΤΠ-01-2017) 2017 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2017.12.01 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 2016.pdf
Word File 2017.12.01 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 2016.doc
29/11/2017 Ελεγχος Αστυνομίας Κύπρου για το έτος 2016 (ΑΣΤ-01-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Word File 2017 11 29 Αστυνομία Κύπρου 2016.doc
Acrobat Reader File 2017 11 29 Αστυνομία Κύπρου 2016.pdf
21/11/2017 Ελεγχος Λογαριασμών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Διαχείριση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και άλλων παροχών για το έτος 2015 (ΥΕΠΚΑ-ΥΔΕΠ-01-2017) 2017 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File 2017.11.21 Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 2015 (ΥΕΠΚΑ-ΥΔΕΠ-01-2017).pdf
Word File 2017.11.21 Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 2015 (ΥΕΠΚΑ-ΥΔΕΠ-01-2017).doc
13/11/2017 Έλεγχος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΠΥ-01-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2017.11.13 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2016 (ΠΥ-01-2017).pdf
Word File 2017.11.13 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2016 (ΠΥ-01-2017).doc
13/11/2017 Έλεγχος Τμήματος Φυλακών για το έτος 2016 (ΤΦ-02-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Word File 2017.11.13 ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 2016 (ΤΦ-02-2017).doc
Acrobat Reader File 2017.11.13 ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 2016 (ΤΦ-02-2017).pdf
13/11/2017 Έλεγχος Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για το έτος 2016 (ΤΓΕ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.11.13 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2016 (ΤΓΕ-01-2017).pdf
Word File 2017.11.13 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2016 (ΤΓΕ-01-2017).doc
10/10/2017 Έλεγχος Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το έτος 2016 (ΙΓΕ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2017.10.10 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.doc
Acrobat Reader File 2017.10.10 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.pdf
09/10/2017 Έλεγχος Τμήματος Γεωργίας για το έτος 2016 (TΓ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File 2017.10.09 Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ-01-2017).doc
Acrobat Reader File 2017.10.09 Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ-01-2017).pdf
09/10/2017 Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΔΥ-01-2017) 2017 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Word File 2017.10.09 Δικαστική Υπηρεσία (ΔΥ-01-2017).doc
Acrobat Reader File 2017.10.09 Δικαστική Υπηρεσία (ΔΥ-01-2017).pdf
06/09/2017 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων (ΥΠΕΞ-01-2017) 2017 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2017.09.06 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων (ΥΠΕΞ-01-2017).pdf
Word File 2017.09.06 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων (ΥΠΕΞ-01-2017).doc
04/07/2017 Διαχειριστικός Έλεγχος για την πρόοδο/υλοποίηση των Έργων Μηχανογράφησης του Δημόσιου Τομέα (ΣΗΔ-01-2017) 2017 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2017.07.04 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΣΗΔ-01-2017).pdf
Word File 2017.07.04 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΣΗΔ-01-2017).doc
30/06/2017 Παραπομπή Κατάδικου για ιατρική περίθαλψη στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ (ΤΦ-01-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2017.06.30 Παραπομπή Κατάδικου για ιατρική περίθαλψη στο Μέλαθρο (ΤΦ-01-2017).pdf
Word File 2017.06.30 Παραπομπή Κατάδικου για ιατρική περίθαλψη στο Μέλαθρο (ΤΦ-01-2017).doc
29/06/2017 Ενοικίαση εγκαταστάσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Β στην Αραδίππου (ΥΕΕΒΤ-01-2017) 2017 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Acrobat Reader File 2017.06.29 Eνοικίαση εγκαταστάσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Β στην Αραδίππου (ΥΕΕΒΤ-01-2017).pdf
Word File 2017.06.29 Eνοικίαση εγκαταστάσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Β στην Αραδίππου (ΥΕΕΒΤ-01-2017).doc
19/05/2017 Απόσπαση Οικονομικού Λειτουργού στην ΕΤΕπ (ΥΟ-02-2017) 2017 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2017.05.19 Απόσπαση Οικονομικού Λειτουργού στην ΕΤΕπ (ΥΟ-02-2017).pdf
Word File 2017.05.19 Απόσπαση Οικονομικού Λειτουργού στην ΕΤΕπ (ΥΟ-02-2017).doc
05/05/2017 Τροποποίηση πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή «Χαλεπιανές» στο Πέρα Χωρίο–Νήσου (ΥΕΣ/01/2017) 2017 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File EY-Ειδική ΄Εκθεση ΥΕΣ-01-2017-τροποποίηση πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή «Χαλεπιανές».pdf
Word File EY-Ειδική ΄Εκθεση ΥΕΣ-01-2017-τροποποίηση πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή «Χαλεπιανές».doc
03/05/2017 Διαδικασία Στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ (ΥΓΑΑΠ/01/2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File ΕΥ-Ειδική Έκθεση ΥΓΑΑΠ-01-2017 - Διαδικασία Στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ.pdf
Word File ΕΥ-Ειδική Έκθεση ΥΓΑΑΠ-01-2017 - Διαδικασία Στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ.doc
13/04/2017 Ελεγχος Λογαριασμών Βουλής 2016 (ΒΑ/01/2017) 2017 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File EY-Ειδική ΄Εκθεση ΒΑ-01-2017 - ΄Ελεγχος Λογαριασμών Βουλής 2016.pdf
Word File EY-Ειδική ΄Εκθεση ΒΑ-01-2017 - ΄Ελεγχος Λογαριασμών Βουλής 2016.doc
07/04/2017 Έλλειψη ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων (ΥY/01/2017) 2017 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File EY-Ειδική Έκθεση ΥΥ-01-2017-ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.pdf
Word File EY-Ειδική Έκθεση ΥY-01-2017-ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (1).doc
05/04/2017 Λιμάνι Λεμεσού (ΥΜΕΕ/02/2017) 2017 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File EY-Ειδική Έκθεση ΥΜΕΕ-02-2017-Λιμάνι Λεμεσού.pdf
Word File EY-Ειδική Έκθεση ΥΜΕΕ-02-2017-Λιμάνι Λεμεσού.doc
24/03/2017 Ωφελήματα Κρατικών Αξιωματούχων (ΥΟ/01/2017) 2017 Υπουργείο Οικονομικών Word File ΕΥ-Ειδική Έκθεση YO-01-2017-Ωφελήματα Κρατικών Αξιωματούχων.doc
22/03/2017 Στέγαση Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΜΕΕ/01/2017) 2017 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Word File ΕΥ-Ειδική Έκθεση ΥΜΕΕ-01-2017-Στέγαση ΤΠΑ.doc
11/11/2016 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 2016 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.pdf
02/09/2016 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2016 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Acrobat Reader File Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.pdf
12/09/2014 Διαχείριση Παραλιών της Κύπρου 2014 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File Διαχείριση παραλιών της Κύπρου.pdf
12/09/2014 Διαχείριση Παραλιών της Κύπρου 2014 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File Διαχείριση παραλιών της Κύπρου.pdf
06/06/2012 Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές 2012 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.pdf
01/01/2003 Γενικό Σχέδιο Μηχανογράφησης της Δημόσιας Υπηρεσίας 2013 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File Γενικό Σχέδιο Μηχανογράφησης.pdf
01/10/2002 Ποιότητα Μελετών Οδικών Έργων 2002 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Word File Ποιότητα Μελετών Οδικών Έργων.doc
Acrobat Reader File Ποιότητα Μελετών Οδικών Έργων.pdf
01/05/2002 Ρύπανση των Θαλασσών απο πλοία 2002 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File Ρύπανση των Θαλασσών απο πλοία - en.doc
Acrobat Reader File Ρύπανση των Θαλασσών απο πλοία - en.pdf
01/11/2000 Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 2000 Υπουργείο Οικονομικών Word File Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών.doc
Acrobat Reader File Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών.pdf
01/09/1999 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1999 Υπουργείο Οικονομικών Word File Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ.doc
Acrobat Reader File Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ.pdf
01/08/1999 Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών – Επαρχιακές Διοικήσεις 1999 Υπουργείο Εσωτερικών Word File Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών Επαρχιακές Διοικ.doc
Acrobat Reader File Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών Επαρχιακές Διοικ.pdf
01/06/1999 Υπερωριακή Απασχόληση Ιατρικού Προσωπικού 1999 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File Υπερωριακή Απασχόληση Ιατρικού Προσωπικού.pdf
Word File Υπερωριακή Απασχόληση Ιατρικού Προσωπικού.doc
01/05/1998 Παροχή Δημοσίων Βοηθημάτων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 1998 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File Παροχή Δημόσιων Βοηθημάτων.doc
Acrobat Reader File Παροχή Δημόσιων Βοηθημάτων.pdf
01/06/1997 Συνεργεία Συντήρησης Οχημάτων της Αστυνομίας 1997 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Word File Συνεργεία Συντήρησης Οχημάτων της Αστυνομίας.doc
Acrobat Reader File Συνεργεία Συντήρησης Οχημάτων της Αστυνομίας.pdf
01/09/1996 Προμήθεια Βιβλίων στα Σχολεία 1996 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File Προμήθεια Βιβλίων στα Σχολεία.doc
Acrobat Reader File Προμήθεια Βιβλίων στα Σχολεία.pdf
01/09/1996 Κτηματικοί Φόροι 1996 Υπουργείο Εσωτερικών Word File Κτηματικοί Φόροι.doc
Acrobat Reader File Κτηματικοί Φόροι.pdf
01/09/1996 Παραχώρηση Δασμολογικών Απαλλαγών για Οχήματα σε Επαναπατριζόμενους και Εργασθέντες στο Εξωτερικό 1996 Υπουργείο Οικονομικών Word File Παραχώρηση Δασμολιγικών Απαλλαγών για Οχήματα.doc
Acrobat Reader File Παραχώρηση Δασμολιγικών Απαλλαγών για Οχήματα.pdf
01/09/1995 Λατομικά Υλικά 1995 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File Λατομικά Υλικά.doc
Acrobat Reader File Λατομικά Υλικά.pdf
01/06/1995 Δικαστικά Εντάλματα Ποινικών Υποθέσεων 1995 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Word File Δικαστικά Εντάλματα Ποινικών Υποθέσεων.doc
Acrobat Reader File Δικαστικά Εντάλματα Ποινικών Υποθέσεων.pdf