Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με τους πιο κάτω τρόπους:

Τηλέφωνο: 22401463

Τηλεομοιότυπο: 22668153

Ηλ. Διευθ.: cao@audit.gov.cy

Ταχ. Διευθ.:

Τ.Θ. 25175, 1307 Λευκωσία


Back To Top