Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ιστορική Αναδρομή

Το ιστορικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αρχίζει με την έναρξη της Βρετανικής κυριαρχίας στο νησί το Νοέμβριο του 1878, όταν το Φεβρουάριο του 1879 διορίζεται ο πρώτος Γενικός Ελεγκτής, που ήταν ταυτόχρονα και Γενικός Λογιστής και μέλος του Εκτελεστικού και Νομοθετικού Συμβουλίου του νησιού.

Τον Απρίλιο του 1883 αποφασίστηκε ο διαχωρισμός του ελεγκτικού από το λογιστικό τομέα και έτσι από τότε έχουμε τη δημιουργία του Ελεγκτικού Τμήματος, που υπαγόταν απευθείας στο Γενικό Ελεγκτή της Μεγάλης Βρετανίας.

Είναι φανερό από τον πιο πάνω διαχωρισμό ότι η σημασία της ανεξαρτησίας του Γενικού Ελεγκτή από την τοπική διοίκηση αναγνωρίστηκε από τότε. Το 1910 το Ελεγκτικό Τμήμα υπάγεται στη δικαιοδοσία της τότε νεοσύστατης Υπερπόντιας Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Μεγάλης Βρετανίας.

Τα πιο πάνω ήταν σε ισχύ μέχρι και το 1960, χρονιά κατά την οποία η Κύπρος ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητο κράτος και ως πρώτος Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας διορίστηκε ο κ. R. M. Tatar στις 16 Αυγούστου 1960.


Προηγούμενοι Γενικοί Ελεγκτές
κα. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
κ. Σπ. Χρίστου
κ. Θ. Θεοφίλου
κ. Γ. Ανδρέου
κ. Ι. Στάθης
κ. R. M. Tatar
κα. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
1η Δεκεμβρίου 1998
κ. Σπ. Χρίστου
1η Ιουλίου 1977
κ. Θ. Θεοφίλου
15η Ιουλίου 1982
κ. Γ. Ανδρέου
1η Οκτωβρίου 1975
κ. Ι. Στάθης
1η Νοεμβρίου 1969
κ. R. M. Tatar
16 Αυγούστου 1960

Προηγούμενοι Βοηθοί Γενικού Ελεγκτή
κ. Γ. Κυριακίδης
κ. Α. Σκορδής
κ. Σπ. Χρίστου
κ. Γ. Ανδρέου
κ. Ι. Στάθης
κ. Γ. Κυριακίδης
1η Αυγούστου 1998
κ. Α. Σκορδής
1η Ιουλίου 1977
κ. Σπ. Χρίστου
1η Ιανουαρίου 1977
κ. Γ. Ανδρέου
7η Μαρτίου 1972
κ. Ι. Στάθης
16η Αυγούστου 1960


Back To Top