English | Turkçe
Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Κυπριακή ΔημοκρατίαΕλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αναζήτηση:
Αναζήτηση
   


Σύνδεσμοι
English
Οι πιο κάτω σύνδεσμοι προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και πλοήγησης σε ιστοσελίδες που το περιεχόμενο τους πιστεύουμε ότι είναι πιθανόν να ενδιαφέρει τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.
tab
Νομοθετική Εξουσία
Βουλή των Αντιπροσώπων
.....
Κυβερνητικές Υπηρεσίες
Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονομικών
.....Στατιστική Υπηρεσία
.....Υπηρεσία ΦΠΑ
.....Τμήμα Τελωνείων
.....Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εσωτερικών
.....Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
.....Χάρτης των Δικαιωμάτων του Πολίτη
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
.....Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
.....Τμήμα Εργασίας
.....Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
.....Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
.....Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
.....Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
.....Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο
Υπουργείο Άμυνας
.....Εθνική Φρουρά
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
.....Αστυνομία Κύπρου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
.....Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
.....Τμήμα Εμπορίου
.....Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
.....Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης
.....Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας
.....Κέντρο Παραγωγικότητας
Υπουργείο Υγείας
.....Γενικό Χημείο του Κράτους
Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων
.....Αρχή Λιμένων
.....Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
.....Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
.....Ανάπτυξη Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
.....Τμήμα Γεωργίας
.....Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
.....Μετεωρολογική Υπηρεσία
.....Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
.....Δασικό Κολέγιο Κύπρου
.....
Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
Γενικό Λογιστήριο
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Γραφείο Προγραμματισμού
Ενταξιακές Διαπραγματεύσεις
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
Εφοριακό Συμβούλιο
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών
tab
Ημικρατικοί Οργανισμοί
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
Αρχή Λιμένων
Ραδιοφωνικό 'Ιδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)
Κυπριακές Αερογραμμές
Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
..
Δήμοι
Ένωση Δήμων Κύπρου
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
Δήμος Λευκωσίας
Δήμος Λεμεσού
Δήμος Λάρνακας
Δήμος Στροβόλου
Δήμος Λατσιών
Δήμος Παραλιμνίου
Δήμος Αγίας Νάπας
Δήμος Δερύνειας
Δήμος Μέσα Γειτονιάς
..
Τραπεζικοί και Οικονομικοί Οργανισμοί
Κεντρική Τράπεζα
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
..
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Cyprus Institute of Technology
College of Tourism and Hotel Management
.
Διασπορά
The World of Cyprus
Lobby for Cyprus
Hellenic Resource Institute
Κυπριακές Οργανώσεις Ελλάδας
Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων
International coordinating Committee Justice for Cyprus
..
Οργανισμοί
Ηνωμένα 'Έθνη
Ευρωπαϊκή 'Ένωση
Συμβούλιο της Ευρώπης
Κοινοπολιτεία
Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)
.
Άλλες Συνδέσεις
Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
Σύνδεσμος Διεθνών Επιχειρήσεων Κύπρου
.
Διεθνή Ελεγκτικά Σώματα
Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)
European Court of Auditors
European Organization of Regional External Public Finance Audit Institutions (EURORAI)
European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI)
International IT Audit
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)
INTOSAI Public Debt Committee
INTOSAI Standing Committee on Electronic Data Processing (EDP Committee)
INTOSAI Working Group on Environmental Auditing
INTOSAI Working Group on the Audit of Privatisation
Organisation of Latin American and Caribbean State Audit Institutions (OLACEFS)
South Pacific Association of Supreme Audit Institutions (SPASAI)
United Nations Panel of External Auditors
..
Άλλα Κρατικά Ιδρύματα Ελέγχου
Albania (State Control Service)
Argentina (Auditorνa General de la Naciσn)
Australia (National Audit Office)
Austria (Rechnungshof)
Bangladesh (Office of the Comptroller and Auditor General)
Belgium (Cour des Comptes / Rekenhof)
Bermuda (Office of the Auditor General)
Bolivia (Contralorνa General de la Repϊblica)
Brazil (Tribunal de Contas da Uniγo)
Brunei Darussalam (Audit Department)
Canada (Office of the Auditor General / Bureau du vιrificateur gιnιral)
China, People's Republic of (National Audit Office)
Colombia (Contralorνa General de la Repϊblica)
Costa Rica (Contralorνa General de la Repϊblica)
Croatia (Drzavni ured za reviziiu)
Czech Republic (Nejvyššν kontrolnν ϊrad)
Denmark (Rigsrevisionen)
Estonia (Riigikontroll)
Finland (Statens Revisionsverk)
France (Cour des Comptes)
Germany (Bundesrechnungshof)
Hong Kong, Special Administrative Region of (Audit Commission)
Hungary (Αllami Szαmvevφszιk)
Iceland (Rνkisendurskoπun)
India (Comptroller and Auditor General)
Indonesia, Republic of (Audit Board)
Ireland, Republic of (Office of the Comptroller and Auditor General)
Israel (State Comptroller and Ombudsman)
Italy (Corte dei conti)
Japan (Board of Audit)
Jordan, Hashemite Kingdom of (Audit Bureau)
Kenya (Exchequer and Audits Department / Auditor-General (Corporations) Department)
Korea, Republic of (Board of Audit and Inspection)
Latvia (Valsts kontrole)
Lebanon (Court of Audit)
Liechtenstein (Stabsstelle Finanzen / Finanzkontrolle)
Lithuania (Valstybλs Kontrolλ)
Malaysia (National Audit Department)
Malta (National Audit Office)
Mexico (Contraloria General)
Netherlands (Algeme Rekenkamer)
New Zealand (Office of the Controller and Auditor-General)
Northern Mariana Islands, USA Commonwealth Territory of (Office of the Public Auditor)
Norway (Riksrevisjonen)
Oman, Sultanate of (Secretariat General for State Audit)
Pakistan (Auditor-General's Department)
Panama (Contralorνa General de la Repϊblica)
Peru (Contraloria General de la Republica)
Poland (Najwyzsza Izba Kontroli)
Portugal (Tribunal de Contas)
Puerto Rico (Oficina del Contralor)
Russian Federation (Accounts Chamber)
Saudi Arabia, Kingdom of (General Auditing Bureau)
Singapore (Auditor-General's Office)
Slovakia, Republic of (Supreme Audit Office)
Slovenia, Republic of (Racunsko Sodišce / Court of Audit)
South Africa (Office of the Auditor-General)
Spain (Tribunal Superior de Cuentas)
Suriname (Rekenkamer)
Sweden (Riksrevisionsverket)
Switzerland (Federal Audit Office)
Thailand, Kingdom of (Office of the State Audit of Thailand)
Turkey (Sayistay / Court of Accounts)
Ukraine (Accounting Chamber)
United Arab Emirates (State Audit Institution)
United Kingdom (National Audit Office)
United States of America (General Accounting Office)
Uruguay (Tribunal de Cuentas de la Repϊblica)
Venezuela (Contralorνa General de la Repϊblica)
Virgin Islands, United States Territory of (Bureau of Audit and Control)


Hide details for [<span class="text2">Μηχανές Αναζήτησης</span>]Μηχανές Αναζήτησης
Yahoo
GoogleΑποστολή της σελίδας
© 2002 - 2009 Κυπριακή Δημοκρατία, Ελεγκτική Υπηρεσία