Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα Νέα/Προσθήκες για Ειδικές Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας των τελευταίων 6 μηνών.
Επιπρόσθετα παρουσιάζονται όλες οι υπόλοιπες ανακοινώσεις.Ανακοίνωση σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Δημοσιεύτηκε: 19.10.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με το Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Δημοσιεύτηκε: 18.10.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ειδική Έκθεση με θέμα "Διαχείριση Κτηνοτροφικών Οικοπέδων"

Δημοσιεύτηκε: 17.10.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για απόσπαση τριών Λειτουργών και τοποθέτηση τους στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για την κάλυψη αναγκών (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 2/11/2022)

Δημοσιεύτηκε: 12.10.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας: Δημοσίευση από τον Φιλελεύθερο περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας

Δημοσιεύτηκε: 12.10.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΕΥ: Νέο Γήπεδο Λεμεσού

Δημοσιεύτηκε: 5.10.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών"

Δημοσιεύτηκε: 12.9.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων"

Δημοσιεύτηκε: 05.09.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2019"

Δημοσιεύτηκε: 2.9.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Άλλων Οργανισμών

Ανακοίνωση σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) - ΦΠΑ.

Δημοσιεύτηκε: 30.08.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας"

Δημοσιεύτηκε: 29.08.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ)

Δημοσιεύτηκε: 27.8.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ)

Δημοσιεύτηκε: 26.8.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Ασυμβίβαστο του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)

Δημοσιεύτηκε: 4.8.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου σε σχέση με την προστατευόμενη περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα

Δημοσιεύτηκε: 10.7.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη ψήφιση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2022

Δημοσιεύτηκε: 1.7.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπιου

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Αρχής Λιμένων Κύπρου"

Δημοσιεύτηκε: 27.06.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Άλλων Οργανισμών

Ειδική Έκθεση με θέμα "Διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας"

Δημοσιεύτηκε: 9.6.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Άλλων Οργανισμών

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1703 και ημερ. 19.4.2022 - Τίτλοι Αξιωματούχων προβλεπόμενοι εκ του Συντάγματος

Δημοσιεύτηκε: 9.5.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων, στα πλαίσια της πλήρωσης κενών θέσεων Ελεγκτή, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων (προκήρυξη - Επίσημη Εφημερίδα με αρ. 5368, ημερ. 20.8.2021)

Δημοσιεύτηκε: 4.4.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με την ιδιότητα του Βουλευτή

Δημοσιεύτηκε: 1.4.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Κενές Θέσεις Διευθυντή Ελέγχου

Δημοσιεύτηκε: 09.03.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Σύμβαση για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού εερίου στην Κύπρο

Δημοσιεύτηκε: 5.2.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Γραπτές Εξετάσεις για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Ελεγκτή, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 26.1.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Γραπτές Εξετάσεις για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 10.01.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2020

Δημοσιεύτηκε: 13.12.2021 Κατηγορία: Ετήσια Έκθεση

Ανακοίνωση ΕΥ - Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές («Εταιρεία»)

Δημοσιεύτηκε: 27.10.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Διορισμός κου Άκη Κίκα, Διευθυντή Ελέγχου, ως μέλος του Συμβουλίου Ελεγκτών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Δημοσιεύτηκε: 13.10.2021 Κατηγορία: Δελτίου Τύπου

Ανακοίνωση ΕΥ - Συμβάσεις ΟΑΥ με νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ

Δημοσιεύτηκε: 2.9.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με το Πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής - Cypra

Δημοσιεύτηκε: 14.7.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση ΕΥ - Πολιτογραφήσεις -Πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής

Δημοσιεύτηκε: 23.6.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με δημοσίευμα που αφορά την τελική Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 7.6.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Βαρυσήμαντη κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, σε σχέση με προσκόμματα στον συνταγματικό ρόλο, αποστολή και ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 18.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ (CC 1/2021), της 17ης Μαΐου 2021, προς υποστήριξη του συνταγματικού ρόλου, της εντολής και της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 18.5.2021 Κατηγορία:

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Έναρξη ανακριτικού έργου για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών.

Δημοσιεύτηκε: 17.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ο περί της έκδοσης κυβερνητικών εγγυήσεων προς πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους Νόμος (Ν.110(Ι)/2021)

Δημοσιεύτηκε: 13.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη ενδιάμεση Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 4.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκαν μετά τις 18.8.2020, για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 12.4.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκαν μετά τις 18.8.2020, για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 10.4.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκαν μετά τις 18.8.2020, για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος με τα προσκόμματα στην ανεξαρτησία της, από την εκτελεστική εξουσία

Δημοσιεύτηκε: 9.4.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τη μίσθωση κρατικής γης στον Δήμο Αγίας Νάπας

Δημοσιεύτηκε: 27.2.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τα προσκόμματα στην ανεξαρτησία της, από την εκτελεστική εξουσία.

Δημοσιεύτηκε: 24/2/2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)

Δημοσιεύτηκε: 04.01.2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2019

Δημοσιεύτηκε: 04.01.2021 Κατηγορία: Ετήσια Έκθεση

Ανακοίνωση σχετικά με τον Διαχειριστικό Έλεγχο Εκτέλεσης Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε: 8/12/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)

Δημοσιεύτηκε: 28/11/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)

Δημοσιεύτηκε: 4/11/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τoν έλεγχο των εξόδων των υποψηφίων Προέδρων στις προεδρικές εκλογές του 2018

Δημοσιεύτηκε: 03.11.2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ)

Δημοσιεύτηκε: 29/10/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ) Απάντηση σε σημερινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 26/10/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ). - Δηλώσεις Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 24/10/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ).

Δημοσιεύτηκε: 24/10/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 1/9/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 28/8/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με το ενδεχόμενο δημιουργίας στην Κύπρο Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημοσιεύτηκε: 5/7/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τις συμβάσεις των δημόσιων επιβατικών μεταφορών

Δημοσιεύτηκε: 12/06/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με διαμαρτυρία του αναδόχου δημόσιων επιβατικών μεταφορών της Επαρχίας Λάρνακας

Δημοσιεύτηκε: 25.5.2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας που αφορούν την Ελεγκτική Υπηρεσία

Δημοσιεύτηκε: 25.5.2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19, Νόμος του 2020.»

Δημοσιεύτηκε: 19/5/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19, Νόμος του 2020.»

Δημοσιεύτηκε: 13/5/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

2ο Πρόγραμμα εργαστηριακής εξέτασης 20.000 εργαζομένων για τον ιό SARS-CoV-2

Δημοσιεύτηκε: 28/4/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα εργαστηριακής εξέτασης 20,000 εργαζομένων για τον ιό COVID-19

Δημοσιεύτηκε: 24/4/2020 Κατηγορία: Δελτίο τύπου

Ανάγκη χρήσης κατεπειγουσών διαδικασιών για σύναψη δημοσίων συμβάσεων λόγω της νόσου COVID-19

Δημοσιεύτηκε: 13/4/2020 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2018

Δημοσιεύτηκε: 7.1.2020 Κατηγορία: Ετήσια Έκθεση

Σεμινάριο με θέμα τον καινούριο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679)

Δημοσιεύτηκε: 19.11.2019 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

23ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INCOSAI – International Congress of Supreme Audit Institutions)

Δημοσιεύτηκε: 09.10.2019 Κατηγορία: Διεθνείς Σχέσεις

Έλεγχος σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα: Υπάρχουν ικανοποιητικοί μηχανισμοί που να διασφαλίζουν τον προσδιορισμό και αποτελεσματική διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στη Μεσόγειο?

Δημοσιεύτηκε: 22.7.2019 Κατηγορία: Ανακοίνωση τύπου

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου (EUROSAI WGEA)

Δημοσιεύτηκε: 16.5.2019 Κατηγορία: Διεθνείς Σχέσεις

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικού Ελέγχου (EUROSAI WGEA)

Δημοσιεύτηκε: Κατηγορία: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Έκτακτους

Δημοσιεύτηκε: 2.4.2019 Κατηγορία: Κενές Θέσεις

Ομιλία Γενικού Ελεγκτή σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 14.3.2019 από το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων, με τίτλο «Το ασυμβίβαστο των Κυπρίων Βουλευτών

Δημοσιεύτηκε: 15.3.2019 Κατηγορία: Παρουσιάσεις

Διάλεξη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Θέμα: «Η σημασία του ελέγχου της ορθής χρήσης του δημοσίου χρήματος στις σύγχρονες δημοκρατίες»

Δημοσιεύτηκε: 10.02.2019 Κατηγορία: Παρουσιάσεις

Παρουσίαση Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Δημοσιεύτηκε: 07/06/2018 Κατηγορία: Παρουσιάσεις


Back To Top