Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα Νέα/Προσθήκες της Υπηρεσίας μας των τελευταίων 6 μηνώνΕιδική Έκθεση με θέμα "Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς (Παρακολούθηση εξελίξεων) "

Δημοσιεύτηκε: 27.9.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμος Παραλιμνίου

Δημοσιεύτηκε: Κατηγορία:

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων Υποψηφίων για τις Εκλογές Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθηκαν στις 26.5.2019 "

Δημοσιεύτηκε: Κατηγορία: Ειδικές Εκθέσεις Άλλων Οργανισμών

Ανακοίνωση ΕΥ - Συμβάσεις ΟΑΥ με νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ

Δημοσιεύτηκε: 2.9.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος της Yπηρεσίας Eλέγχου Aσφαλιστικών Eταιρειών"

Δημοσιεύτηκε: 30.7.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με το Πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής - Cypra

Δημοσιεύτηκε: 14.7.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης"

Δημοσιεύτηκε: 5.7.2021 Κατηγορία: Ειδικές Εκθέσεις Άλλων Οργανισμών

Ειδική Έκθεση με θέμα "Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρείες για εκτροφή πουλερικών και ανέγερση πτηνοσφαγείου και παράνομη χρήση"

Δημοσιεύτηκε: 30.6.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση ΕΥ - Πολιτογραφήσεις -Πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής

Δημοσιεύτηκε: 23.6.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών"

Δημοσιεύτηκε: 15.6.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση σε σχέση με δημοσίευμα που αφορά την τελική Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 7.6.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Υποβολή στοιχείων στην Υπηρεσίας μας από φορείς, που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες σε υποψήφιους για τις Βουλευτικές εκλογές 2021

Δημοσιεύτηκε: 21.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Βαρυσήμαντη κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, σε σχέση με προσκόμματα στον συνταγματικό ρόλο, αποστολή και ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 18.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ (CC 1/2021), της 17ης Μαΐου 2021, προς υποστήριξη του συνταγματικού ρόλου, της εντολής και της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 18.5.2021 Κατηγορία:

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Έναρξη ανακριτικού έργου για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών.

Δημοσιεύτηκε: 17.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ο περί της έκδοσης κυβερνητικών εγγυήσεων προς πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους Νόμος (Ν.110(Ι)/2021)

Δημοσιεύτηκε: 13.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση σε σχέση με τη ενδιάμεση Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 4.5.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ειδική Έκθεση με θέμα "Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας"

Δημοσιεύτηκε: 22.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19"

Δημοσιεύτηκε: 22.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων"

Δημοσιεύτηκε: 21.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση)"

Δημοσιεύτηκε: 20.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος τροποποίησης πολεοδομικών δεδομένων τεμαχίων εταιρείας και έκδοσης πολεοδομικής άδειας για ανέγερση ψηλού κτηρίου στην επαρχία Λεμεσού"

Δημοσιεύτηκε: `19.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις"

Δημοσιεύτηκε: 16.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α"

Δημοσιεύτηκε: 12.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές Εκθέσεις Άλλων Οργανισμών

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκαν μετά τις 18.8.2020, για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 12.4.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκαν μετά τις 18.8.2020, για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Δημοσιεύτηκε: 10.4.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκαν μετά τις 18.8.2020, για παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος με τα προσκόμματα στην ανεξαρτησία της, από την εκτελεστική εξουσία

Δημοσιεύτηκε: 9.4.2021 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων (ΤΦ/02/2021)"

Δημοσιεύτηκε: 9.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ/01/2021)"

Δημοσιεύτηκε: 9.4.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις"

Δημοσιεύτηκε: 31.3.2021 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης


Back To Top