Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα Νέα/Προσθήκες της Υπηρεσίας μας των τελευταίων 6 μηνώνΕιδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής"

Δημοσιεύτηκε: 14.4.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων, στα πλαίσια της πλήρωσης κενών θέσεων Ελεγκτή, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων (προκήρυξη - Επίσημη Εφημερίδα με αρ. 5368, ημερ. 20.8.2021)

Δημοσιεύτηκε: 4.4.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με την ιδιότητα του Βουλευτή

Δημοσιεύτηκε: 1.4.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Γενικού Λογιστηρίου"

Δημοσιεύτηκε: 28.03.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Ειδική Έκθεση με θέμα "Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου"

Δημοσιεύτηκε: 23.3.2022 Κατηγορία: Ειδικές Εκθέσεις Άλλων Οργανισμών

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως"

Δημοσιεύτηκε: 17.3.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Κενές Θέσεις Διευθυντή Ελέγχου

Δημοσιεύτηκε: 09.03.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Ειδική Έκθεση με θέμα "Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος"

Δημοσιεύτηκε: 8.3.2022 Κατηγορία: Ειδικές εκθέσεις Κεντρικής Κυβέρνησης

Σύμβαση για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού εερίου στην Κύπρο

Δημοσιεύτηκε: 5.2.2022 Κατηγορία: Δελτίο Τύπου

Γραπτές Εξετάσεις για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Ελεγκτή, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 26.1.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Γραπτές Εξετάσεις για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Δημοσιεύτηκε: 10.01.2022 Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2020

Δημοσιεύτηκε: 13.12.2021 Κατηγορία: Ετήσια Έκθεση


Back To Top