Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Τα γενικά καθήκοντα και ευθύνες των θέσεων εργασίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και τα προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή τους καθορίζονται στα σχέδια υπηρεσίας, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή.

Πιο κάτω παρατίθενται τα Σχέδια Υπηρεσίας των μόνιμων θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
Back To Top