Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων "Αριθμητικός Λογικός Συλλογισμός" για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών μόνιμων θέσεων
Ελεγκτή
Ανακοίνωση 3 για γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία (002).pdfΑνακοίνωση 3 για γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία (002).pdf4 Θέσεις Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία
Δημοσίευση 4 Θέσεις Ελεγκτή.pdfΔημοσίευση 4 Θέσεις Ελεγκτή.pdf
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ


Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων - Θέσεις Ελεγκτή
Αποτελέσματα Εξετάσεων-Θέσεις Ελεγκτή.docxΑποτελέσματα Εξετάσεων-Θέσεις Ελεγκτή.docx


Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων - Θέση Ανώτερου Πρώτου Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου
Αποτελέσματα Εξετάσεων-Θέση ΑΠΕΤΕ.docxΑποτελέσματα Εξετάσεων-Θέση ΑΠΕΤΕ.docx


Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων - Θέση Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου - ειδικότητα Ηλεκτρολογικής Μηχανικής
Αποτελέσματα Εξετάσεων Θέση ΕΤΕ-ειδικότητα Ηλεκτρολόγικής Μηχανικής.docxΑποτελέσματα Εξετάσεων Θέση ΕΤΕ-ειδικότητα Ηλεκτρολόγικής Μηχανικής.docx


Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων - Θέσεις Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου - ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής
Αποτελέσματα Εξετάσεων Θέσεις ΕΤΕ-ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής.docxΑποτελέσματα Εξετάσεων Θέσεις ΕΤΕ-ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής.docxΑκολουθεί Ανακοίνωση για Γραπτές Εξετάσεις για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για κανονική διεξαγωγή εξετάσεων.docxΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για κανονική διεξαγωγή εξετάσεων.docx
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για γραπτές εξετάσεις και ύλη.docxΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για γραπτές εξετάσεις και ύλη.docxΚατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αποτελέσματα Εξετάσεων-Θέσεις Ελεγκτή.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αποτελέσματα Εξετάσεων-Θέση ΑΠΕΤΕ.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αποτελέσματα Εξετάσεων Θέση ΕΤΕ-ειδικότητα Ηλεκτρολόγικής Μηχανικής.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Αποτελέσματα Εξετάσεων Θέσεις ΕΤΕ-ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Δημοσίευση 4 Θέσεις Ελεγκτή.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ATTONLMN.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ATTIRL4T.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση 3 για γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία (002).pdfBack To Top