Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Διορισμός κου Άκη Κίκα, Διευθυντή Ελέγχου, ως μέλος του Συμβουλίου Ελεγκτών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
13/10/2021
Κίκα στο Συμβούλιο Ελεγκτών του ESM.pdf M-211013-Ανακοίνωση ΕΥ - Διορισμός Α. Κίκα στο Συμβούλιο Ελεγκτών του ESM.pdf
Back To Top