Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με την ιδιότητα του Βουλευτή
01/04/2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat M-220401-Ανακοίνωση ΕΥ - Ασυμβίβαστο δημσοίων υπαλλήλων.pdf
Back To Top