Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών με αρ. 1703 και ημερ. 19.4.2022 - Τίτλοι Αξιωματούχων προβλεπόμενοι εκ του Συντάγματος
09/05/2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat M-220509 - Application 139 - press release2.pdf
Back To Top