Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων, στα πλαίσια της πλήρωσης κενών θέσεων Ελεγκτή, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων (προκήρυξη - Επίσημη Εφημερίδα με αρ. 5368, ημερ. 20.8.2021)
04/04/2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τελικός Κατάλογος - Γραπτές Εξετάσεις.pdf
Back To Top