Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τα προσκόμματα στην ανεξαρτησία της, από την εκτελεστική εξουσία.
24/02/2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word M-210224 -Ανακοίνωση ΕΥ - Πολιτογραφήσεις - INTOSAI.docx
Back To Top