Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Βαρυσήμαντη κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, σε σχέση με προσκόμματα στον συνταγματικό ρόλο, αποστολή και ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
18/05/2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word M-210518 -Ανακοίνωση ΕΥ - Πολιτογραφήσεις - INTOSAI - EU Contact Committee.docx
Back To Top