Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2020
13/12/2021


Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας υπέβαλε σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2021 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια Έκθεσή του, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του ΄Αρθρου 116 του Συντάγματος.

Σύνδεσμος
Back To Top