Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Γραπτές Εξετάσεις για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Ελεγκτή, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
26/01/2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση 3 για γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση θέσεων Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία (002).pdf
Back To Top