Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ο περί της έκδοσης κυβερνητικών εγγυήσεων προς πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους Νόμος (Ν.110(Ι)/2021)
13/05/2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word M-210513 - Ανακοίνωση ΕΥ - Κρατικές εγγυήσεις - ρόλος ΕΥ.docx
Back To Top