Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  


Η γνωστοποίηση συμφερόντων υπογράφεται από τον Γενικό Ελεγκτή και αφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά συμφέροντα του ιδίου για το τρέχον έτος.

2023
Μητρώο συμφερόντων ΓΕ

2022
Μητρώο συμφερόντων ΓΕ

2021
Μητρώο συμφερόντων ΓΕ

2020
Μητρώο συμφερόντων ΓΕ

2019
Μητρώο συμφερόντων ΓΕ

2018
Μητρώο συμφερόντων ΓΕBack To Top