Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ανακοίνωση σε σχέση με τη διεξαγωγή ελέγχου για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος
28/08/2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat M-200828-Ανακοίνωση ΕΥ - Πολιτογραφήσεις.pdf
Back To Top