Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2018
07/01/2020


Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας υπέβαλε στις 7 Ιανουαρίου 2020 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια Έκθεσή του, για το έτος 2018, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του ΄Αρθρου 116 του Συντάγματος.

Σύνδεσμος

Back To Top