Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Σύμβαση για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού εερίου στην Κύπρο
05/02/2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word M-220205-Ανακοίνωση ΕΥ - FSRU.docx
Back To Top