Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2017
24/01/2019


Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας υπέβαλε στις 24 Ιανουαρίου 2019 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια Έκθεσή του, για το έτος 2017, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 4 του ΄Αρθρου 116 του Συντάγματος.

Σύνδεσμος

Back To Top