Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ανακοίνωση ΕΥ - Συμβάσεις ΟΑΥ με νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ
02/09/2021




Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word M-210902-Ανακοίνωση ΕΥ - ΟΑΥ - Ενδονοσοκομειακή φροντίδα.docx




Back To Top