Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ανακοίνωση ΕΥ για Διορισμό Συμβούλου / Συνεργάτη Υφυπουργού Τουρισμού
08/05/2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat M-230508-Ανακοίνωση ΕΥ για διορισμό Συμβουλου Υφ Τουρισμού (002).pdf
Back To Top