Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Απολαβές και ωφελήματα κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ως Συμβούλου ή Γενικού Πρόξενου Α΄, Υπουργείο Εξωτερικών, κατά την περίοδο 14.4.2014 έως 28.2.2018 που εκτελούσε καθήκοντα Κυβερνητικού Εκπροσώπου
07/12/2023
Ν. Χριστοδουλίδη την περίοδο 2014-2018-final.pdf M-231207-Ανακοίνωση ΕΥ για απολαβές και ωφελήματα κ. Ν. Χριστοδουλίδη την περίοδο 2014-2018-final.pdf
Back To Top