Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  
Ημερομηνία Τίτλος Έτος Έκδοσης Τοπική Αυτοδιοίκηση Επαρχία Σχετικά Αρχεία
19/10/2023 Έλεγχος Καταγγελιών για 32 Κοινοτικά Συμβούλια 2023 Κοινοτικά Συμβούλια Παγκύπρια Acrobat Reader File 2023 10 19 - Έλεγχος Καταγγελιών για 32 Κοινοτικά Συμβούλια.pdf
25/08/2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Λεμεσού Acrobat Reader File 2023 08 25 - Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού - ΕΕ 2020.pdf
08/05/2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας: Ειδική Έκθεση για το 2020 * 2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Λευκωσίας Acrobat Reader File 2023 05 08 - Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας - ΕΕ 2020.pdf
10/04/2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Ειδική έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021 * 2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Λάρνακα Acrobat Reader File 2023 04 10 - Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας - Ειδική Έκθεση για το 2021.pdf
03/04/2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Λάρνακας Acrobat Reader File 2023 04 03 - Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας-Ειδική Έκθεση για το 2020.pdf
24/03/2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού - Ειδική Έκθεση για το 2019 * 2023 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Λεμεσού Acrobat Reader File 2023 03 24 - Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού - Ειδική Έκθεση για το 2019.pdf
04/01/2023 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων Λάρνακας-Αμμοχώστου - Ειδική Έκθεση για το 2020 * 2023 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων Λάρνακας-Αμμοχώστου Λάρνακας-Αμμοχώστου Acrobat Reader File 2023 01 04 - Συμ.Εκμ.Χώρων διάθεσης οικιακών αποβλήτων Λάρνακας-Αμμοχώστου-2020.pdf
04/01/2023 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2023 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου Πάφου Acrobat Reader File 2023 01 04 - Συμ.Εκμ.Χώρων διάθεσης οικιακών αποβλήτων Πάφου-2020.pdf
20/12/2022 Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμος Λάρνακας 2022 Δήμος Λάρνακας Λάρνακας Acrobat Reader File 2022 12 20 - Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμος Λάρνακας.pdf
11/04/2022 Σχολικές Εφορείες: Ειδική Έκθεση 2022 Σχολικές Εφορείες Παγκύπρια Acrobat Reader File 2022 04 11 - Σχολικές Εφορείες - Ειδική Έκθεση.pdf
09/11/2021 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Λεμεσού Acrobat Reader File Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού - ΕΕ 2019.pdf
26/10/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Πάφου Acrobat Reader File Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου - EE 2019.pdf
26/10/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου Λευκωσίας Acrobat Reader File Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη-Περιστερώνας-Ακακίου - ΕE 2019.pdf
21/10/2021 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λεμεσού: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λεμεσού Λεμεσού Acrobat Reader File Συμβ Εκμ Χώρων Διάθ ή Αξιοπ Οικ Αποβλ Λεμεσού - ΕΕ 2019.pdf
21/10/2021 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας Λευκωσίας Acrobat Reader File Συμβ Εκμ Χώρων Διάθ ή Αξιοπ Οικ Αποβλ Λευκωσίας - ΕΕ 2019.pdf
21/10/2021 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Πάφου Πάφος Acrobat Reader File Συμβ Εκμ Χώρων Διάθ ή Αξιοπ Οικ Αποβλ Πάφου - ΕΕ 2019.pdf
21/10/2021 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λάρνακας-Αμμοχώστου-Λυμπιών: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λάρνακας-Αμμοχώστου-Λυμπιών Λάρνακας Acrobat Reader File Συμβ Εκμ Χώρων Διάθ ή Αξιοπ Οικ Αποβλ Λάρνακας-Αμμοχώστου-Λυμπιών - ΕΕ 2019.pdf
19/10/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Λεμεσού Acrobat Reader File Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας - ΕΕ 2019.pdf
15/10/2021 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Λάρνακας Acrobat Reader File Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας - ΕΕ 2019.pdf
13/10/2021 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Λευκωσίας Acrobat Reader File 2021 10 12 - ΣΥΛευκωσίας - ΕΕ για το 2019 (Έκθεση Ιδιωτών Ελεγκτών).pdf
08/10/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας Λάρνακας Acrobat Reader File 2021 10 08 - Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας - ΕΕ 2019.pdf
08/10/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας Λευκωσία Acrobat Reader File 2021 10 08 - Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας - ΕΕ 2019.pdf
05/10/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Αμμοχώστου Acrobat Reader File Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας ΕΕ 2019.pdf
27/09/2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2021 Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Αμμοχώστου Acrobat Reader File Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου - ΕΕ 2019.pdf
23/09/2021 Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμος Παραλιμνίου 2021 Δήμος Παραλιμνίου Αμμοχώστου Acrobat Reader File 2021 09 23 - Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Δήμος Παραλιμνίου.pdf
12/01/2021 Έκθεση ευρημάτων έλεγχου που αφορά στις εκλογικές δαπάνες των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων για τις εκλογές που διεξήχθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2016 2020 Όλες Παγκύπρια Acrobat Reader File ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ.pdf
03/05/2018 Τοπική Αυτοδιοίκηση 2016 (Δήμοι, Κοινοτικά Συμβούλια, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Συμβούλια Υδατοπρομήθειας) 2018 Όλες Παγκύπρια Acrobat Reader File 2018.05.03 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016.pdf
20/09/2017 Συμβούλια Αποχετεύσεων και αποχετευτικά τέλη (TA-01-2017) 2017 Συμβούλια Αποχετεύσεων Παγκύπρια Acrobat Reader File 2017.09.20 Συμβούλια Αποχετεύσεων και αποχετευτικά τέλη.pdf