Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  
*Το Έτος έκδοσης αφορά συνήθως Ετήσια Έκθεση για το προηγούμενο έτος.
Ημερομηνία Τίτλος Έτος Έκδοσης Σχετικά Αρχεία
19/12/2023 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2022 2023 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση 2022.pdf
07/12/2022 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2021 2022 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση 2021.pdf
13/12/2021 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 2021 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση 2020.pdf
04/01/2021 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2019 2020 Acrobat Reader File ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019.pdf
07/01/2020 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2018 2019 Acrobat Reader File ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 v.Final.pdf
31/12/2018 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017 2018 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2017.pdf
29/12/2017 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2016 2017 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2016.pdf
15/12/2016 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015 2016 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015.pdf
01/12/2015 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2014 2015 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2014.pdf
14/01/2014 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2013 2014 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2013 .pdf
13/12/2013 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2012 2013 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2012.pdf
10/12/2012 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2011 2012 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2011.pdf
06/12/2011 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2010 2011 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2010.pdf
07/12/2010 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2009 2010 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2009.pdf
04/12/2009 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2008 2009 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2008.pdf
04/12/2008 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2007 2008 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2007.pdf
07/12/2007 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2006 2007 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2006.pdf
21/11/2006 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2005 2006 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2005.pdf
21/11/2005 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2004 2005 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2004.pdf
25/11/2004 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2003 2004 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2003.pdf
22/01/2003 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2002 2002 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2002.pdf
22/11/2002 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2001 2002 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2001.pdf
22/11/2001 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2000 2001 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2000.pdf
20/11/2000 Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 1999 2000 Acrobat Reader File Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το έτος 1999.pdf