Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  


* Ειδική Έκθεση χωρίς ευρήματα (με στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα)

Ημερομηνία Τίτλος Έτος Έκδοσης Υπουργείο Σχετικά Αρχεία
15/02/2024 Έλεγχος Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 2024 Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Acrobat Reader File 2024 02 15 - Έλεγχος Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.pdf
14/02/2024 Συμπληρωματική Έκθεση Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από Υφιστάμενες, Προγραμματιζόμενες και Δυνητικές Αναπτύξεις στην Περιοχή «ΑΜΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ» στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Κάβο Γκρέκο» (CΥ3000002) 2024 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2024 02 14 - Συμπλ Έκθεση Συσσ Επιπτ από Υφιστ Προγρ κ Δυν Αναπτ Άμμος Καμπούρη.pdf
13/02/2024 Έλεγχος Νομικής Υπηρεσίας 2024 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2024 02 13 - Έλεγχος Νομικής Υπηρεσίας.pdf
03/01/2024 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - Enterprise Resource Planning - ERP του Γενικού Λογιστηρίου 2024 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2024 01 03 - Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων του Γενικού Λογιστηρίου.pdf
13/12/2023 Παράνομη Ιχθυοκαλλιέργεια, Παράνομες Επεμβάσεις σε Κρατική Γη και στον Ποταμό Κούρη και Παράνομη Λειτουργία Επιχείρησης Εστίασης και Χώρων Διανομής Επισκεπτών στις Κοινότητες Συλίκου και Τριμίκλινης 2023 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2023 12 13 - Παράνομη Ιχθυοκαλλιέργεια επεμβάσες κρατική γη ποταμό Κούρη λειτουργία επιχείρησης .pdf
30/11/2023 Έλεγχος Αστυνομίας Κύπρου 2023 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2023 11 30 - Έλεγχος Αστυνομίας Κύπρου.pdf
09/11/2023 Κανονιστικός Έλεγχος Προγράμματος ταχείας χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο - Χρυσή Βίζα 2023 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2023 11 09 - Έλεγχος Προγράμματος χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών.pdf
09/10/2023 Έλεγχος διαδικασίας τοποθέτησης οπλιτών σε ευνοϊκές θέσεις 2023 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2023 10 09 - Έλεγχος διαδικασίας τοποθετήσεων οπλιτών σε ευνοϊκές θέσεις.pdf
06/09/2023 Διαχειριστικός 'Ελεγχος Δημοσίων Συμβάσεων: Καθυστερήσεις, Παρατάσεις, Υπερβάσεις κόστους 2023 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2023 09 06 - Διαχειριστικός 'Ελεγχος Δημοσίων Συμβάσεων .pdf
lsx ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Πίνακας δείγματος 181 συμβάσεων.xlsx
20/06/2023 Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας 2023 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2023 06 20 - Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας.pdf
29/05/2023 Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; 2023 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2023 05 29 - Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.pdf
24/05/2023 Έλεγχος Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών που είναι Παραχωρημένες ως Επαγγελματική Στέγη 2023 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2023 05 24 - Έλεγχος Διαχείρισης ΤΚ Περιουσιών Παραχωρημένες ως Επαγγελματική Στέγη.pdf
12/05/2023 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατάρρευση Κυματοθραύστη στη Μαρίνα Παραλιμνίου 2023 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2023 05 12 - Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατάρρευση Κυματοθραύστη στη Μαρίνα Παραλιμνίου.pdf
11/05/2023 Διαχείριση Εκμισθώσεων Κρατικής Γής 2023 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2023 05 11 - Διαχείριση Εκμισθώσεων Κρατικής Γης.pdf
23/12/2022 Έλεγχος Υπουργείου Οικονομικών 2022 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2022 12 23 - Έλεγχος Υπουργείου Οικονομικών.pdf
23/12/2022 Έλεγχος Γενικού Λογιστηρίου 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2022 12 23 - Έλεγχος Γενικού Λογιστηρίου.pdf
22/12/2022 Εξορθολογισμός Δαπανών Δημόσιας Εκπαίδευσης 2022 Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File 2022 12 22 - Εξορθολογισμός Δαπανών Δημόσιας Εκπαίδευσης.pdf
21/12/2022 Έλεγχος Διαδικασίας Παραχώρησης 19 Τουρκοκυπριακών Επαγγελματικών Υποστατικών στην Επαρχία Πάφου 2022 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2022 12 21-Έλεγχος Διαδικασίας Παραχώρησης 19 ΤK Επαγγελματικών Υποστατικών Επ Πάφου.pdf
19/12/2022 Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας 2022 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2022 12 19 - Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας.pdf
19/12/2022 Έλεγχος Δημόσιων Διαγωνισμών και Δημόσιων Συμβάσεων Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 2022 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2022 12 19 - Έλεγχος Δημόσιων Διαγωνισμών και Δημόσιων Συμβάσεων ΥΓΑΑΠ.pdf
16/12/2022 Έλεγχος Νομικής Υπηρεσίας 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2022 12 16 - Έλεγχος Nομικής Yπηρεσίας.pdf
16/12/2022 Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 2022 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2022 12 16 - Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.pdf
16/12/2022 Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2022 12 16 - Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας.pdf
15/12/2022 Έλεγχος Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 2022 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Acrobat Reader File 2022 12 15 - 'Ελεγχος Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας.pdf
14/12/2022 Έλεγχος Τμήματος Δασών Διαχείριση Συμβάσεων Πτητικών Μέσων Πυρόσβεσης 2022 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2022 12 14 - 'Ελεγχος Τμήματος Δασών Διαχείριση Συμβάσεων Πτητικών Μέσων Πυρόσβεσης.pdf
13/12/2022 Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 2022 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2022 12 13 - Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.pdf
12/12/2022 Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων 2022 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2022 12 12 - Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων.pdf
09/12/2022 Περιβαλλοντική Διαχείριση Χερσονήσου Ακάμα - Έχουν επιτευχθεί τα επιθυμητά αποτελέσματα; 2022 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2022 12 09 - Περιβαλλοντική Διαχείριση Χερσονήσου Ακάμα.pdf
14/11/2022 Κανονιστικός Έλεγχος Χορηγιών και Κατά Χάριν Χορηγιών που καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 2022 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2022 11 14 - Κανονιστικός Έλεγχος Χορηγιών κ Κατά Χάριν Χορηγιών ΥΟ κ ΓΛ.pdf
11/11/2022 Έλεγχος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης * 2022 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2022 11 11 - Έλεγχος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.pdf
19/10/2022 Έλεγχος Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 2022 Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File 2022 10 19-Έλεγχος Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας.pdf
17/10/2022 Διαχείριση Κτηνοτροφικών Οικοπέδων 2022 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2022 10 17-Διαχείριση Κτηνοτροφικών Οικοπέδων.pdf
12/09/2022 Έλεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 2022 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2022 09 12 - Έλεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.pdf
05/09/2022 Έλεγχος Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων 2022 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File 20220905 - Έλεγχος Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.pdf
29/08/2022 Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας 2022 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2022 08 29 - Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας.pdf
22/08/2022 Έλεγχος του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος 2022 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2022 08 22 ΄Έλεγχος του ΚΕΠ.pdf
29/07/2022 Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών 2022 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2022 07 29 - Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών.pdf
16/06/2022 Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενήργησε η Αστυνομία για διαπίστωση της τήρησης των μέτρων τα οποία επιβλήθηκαν, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού με σκοπό τη μείωση των κρουσμάτων 2022 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2022 06 16 - Διαχειριστικός έλεγχος στην Αστυνομία για COVID-19.pdf
26/05/2022 Αίτηση για πολεοδομική άδεια για ανέγερση ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης, στην Κοινότητα Πάνω Πλατρών, εντός της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος Κούρη 2022 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2022 05 26 - Αίτηση για πολεοδομική άδεια.pdf
13/05/2022 Έλεγχος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 2020.pdf
27/04/2022 Έλεγχος Υπουργείου Οικονομικών 2022 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2022 04 27 - Έλεγχος Υπουργείου Οικονομικών.pdf
14/04/2022 Έλεγχος Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 2022 Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Acrobat Reader File 2022 04 14 - Έλεγχος Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.pdf
05/04/2022 Έλεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων * 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2022 04 05 - Έλεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων.pdf
28/03/2022 Έλεγχος Γενικού Λογιστηρίου 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2022 03 28 - Έλεγχος Γενικού Λογιστηρίου.pdf
23/03/2022 Έλεγχος Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου * 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2022 03 23 - Έλεγχος Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.pdf
21/03/2022 Έλεγχος Υπουργείου Υγείας 2022 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2022 03 21 - Έλεγχος Υπουργείου Υγείας-.pdf
17/03/2022 Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 2022 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2022 03 17 - Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.pdf
11/03/2022 Έλεγχος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File Έλεγχος Επιτρόπου Διοικήσεως 2022.pdf
08/03/2022 Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 2022 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2022 03 08 - Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.pdf
01/02/2022 Έλεγχος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2022 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File Έλεγχος του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2022.pdf
25/01/2022 Έλεγχος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης * 2022 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2022 01 25 - Έλεγχος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.pdf
10/01/2022 Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας 2022 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2022 01 10 - Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας.pdf
25/11/2021 Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας 2021 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2021 11 25 - Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας.pdf
24/11/2021 Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών σε σχέση με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2021 11 24 - Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών.pdf
18/10/2021 Διαχειριστικός Έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου 2021 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2021 10 18 - Διαχειριστικός Έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου.pdf
27/09/2021 ΄Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς (Παρακολούθηση εξελίξεων) 2021 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2021 09 27 - ΄Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς.pdf
30/07/2021 Έλεγχος της Yπηρεσίας Eλέγχου Aσφαλιστικών Eταιρειών 2021 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2021 07 30 - Έλεγχος της Yπηρεσίας Eλέγχου Aσφαλιστικών Eταιρειών.pdf
30/06/2021 Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρείες για εκτροφή πουλερικών και ανέγερση πτηνοσφαγείου και παράνομη χρήση 2021 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2021 06 30 - Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρείες για εκτροφή πουλερικών.pdf
15/06/2021 Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών 2021 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2021 06 15-Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών.pdf
22/04/2021 Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2021 04 22 - Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας.pdf
22/04/2021 Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, εντός ή πλησίον του δικτύου Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας 2021 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2021 04 22 - Αναπτύξεις συμφερόντων συγκεκριμένου ΠΕΠ, Natura 2000 στον Δήμο Σωτήρας.pdf
22/04/2021 Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19 2021 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2021 04 22 - Έλεγχος διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας COVID-19.pdf
21/04/2021 Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2021 04 21 - Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων.pdf
20/04/2021 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) 2021 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2021 04 20 - Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση).pdf
19/04/2021 Έλεγχος τροποποίησης πολεοδομικών δεδομένων τεμαχίων εταιρείας και έκδοσης πολεοδομικής άδειας για ανέγερση ψηλού κτηρίου στην επαρχία Λεμεσού 2021 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2021 04 19 - Έλεγχος τροποποίησης πολεοδομικών δεδομένων τεμαχίων εταιρείας.pdf
16/04/2021 Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε σφαγείο και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2021 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2021 04 16-Διερεύνηση καταγγελιών για την παροχή νερού σε σφαγείο & συνδεδεμένες επιχειρήσεις.pdf
12/04/2021 Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α 2021 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Acrobat Reader File 2021 04 12 - Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α.pdf
09/04/2021 Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ/01/2021) 2021 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2021 04 09 - Έλεγχος Τμήματος Φορολογίας.pdf
09/04/2021 Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων (ΤΦ/02/2021) 2021 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2021 04 09 - Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων.pdf
31/03/2021 Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 2021 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2021 03 31 - Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.pdf
31/03/2021 Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 2021 Υφυπουργείο Τουρισμού Acrobat Reader File 2021 03 31 - Σχέδια Παροχής Χορηγιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.pdf
26/03/2021 Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο 2021 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2021 03 26 - Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας στην Κύπρο.pdf
26/02/2021 Έλεγχος Υφυπουργείου Τουρισμού 2021 Υφυπουργείο Τουρισμού Acrobat Reader File 2021 02 26 - Έλεγχος Υφυπουργείου Τουρισμού.pdf
27/11/2020 Ελεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών στο πλαίσιο του ΚΕΠ 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 11 27 - Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε στελέχη εταιρειών στο πλαίσιο του ΚΕΠ.pdf
26/11/2020 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και Ιδιωτική Απασχόληση Στρατιωτικών Ιατρών 2020 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2020 11 26 - Ιατροφ. Περίθαλψη Εθνικής Φρουράς και Ιδιωτική Απασχόληση Στρατ. Ιατρών.pdf
24/11/2020 Εκμίσθωση Κρατικής Δασικής Γης για Ανέγερση Ξενοδοχειακών Μονάδων στην Αγία Νάπα 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2020 11 24 - Εκμίσθωση Κρατικής Δασικής Γης για Ανέγερση Ξενοδοχειακών Μονάδων στην Αγία Νάπα.pdf
20/11/2020 Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για σκοπούς Κατασκευής και Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Πάρκων 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 11 20 - Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για Φωτοβολταϊκά Πάρκα.pdf
20/11/2020 Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για σκοπούς Κατασκευής και Λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Πάρκων 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2020 11 20 - Εκμίσθωση Κρατικής Γης σε Εταιρεία για Φωτοβολταϊκά Πάρκα.pdf
13/10/2020 Έλεγχος Διαγωνισμών στην περίοδο πανδημίας Covid-19: Εργαστηριακές Εξετάσεις Covid-19, Αγορά Προστατευτικών Μασκών, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 2020 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2020 10 13 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 Α.pdf
24/09/2020 Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 09 24 - Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας.pdf
03/09/2020 Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών της 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2020 09 03 - Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στην παροχή νερού σε εταιρεία για άρδευση φυτειών της.pdf
24/07/2020 Διαχειριστικός Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων Πληροφορικής 2020 Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Acrobat Reader File 2020 07 24 - Διαχειριστικός Έλεγχος Διαδικασιών Σύναψης και Διαχείρισης Συμβάσεων Πληροφορικής.pdf
21/07/2020 Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας 2020 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2020 07 21 - Έλεγχος Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.pdf
20/07/2020 Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 07 20 - Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.pdf
18/05/2020 Έλεγχος Συστήματος Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας (ΑΣΤ-01-2020) 2020 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2020 05 18 - ΄Ελεγχος Συστήματος Εντοπισμού Θέσης Οχημάτων και Πλοήγησης της Αστυνομίας.pdf
03/04/2020 Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων 2020 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2020 04 03 - ΄Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων.pdf
03/03/2020 Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ΓΚΡΕΜΟΙ του ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2020 03 03 - Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000.pdf
03/03/2020 Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ΓΚΡΕΜΟΙ του ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 03 03 - Παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000.pdf
19/02/2020 Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσωτερική. Αγορά οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 2020 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Acrobat Reader File 2020 02 19 - Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσ. Αγορά .pdf
31/01/2020 Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών 2020 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2020 01 31 - Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών.pdf
31/01/2020 Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών 2020 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2020 01 31 - Διαδικασία κατ΄Εξαίρεση Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών.pdf
31/01/2020 Αεροπορικές Μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας 2020 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2020 01 31 - Αεροπορικές Μετακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας.pdf
08/01/2020 ΄Ελεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 2020 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2020 01 08 - ΄Ελεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.pdf
15/11/2019 Ελεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 2019 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2019 11 15 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.pdf
13/11/2019 Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια 2019 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2019 11 13 - Αλλαγή πολεοδομικού καθεστώτος (περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια).pdf
31/10/2019 ΄Ελεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2019 10 31 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.pdf
18/10/2019 Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 2019 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Acrobat Reader File 2019 10 18 - Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α.pdf
16/10/2019 ΄Ελεγχος Διοίκησης Υπουργείου Οικονομικών 2019 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2019 10 16 - ΄Ελεγχος Διοίκησης Υπουργείου Οικονομικών.pdf
14/10/2019 Ελεγχος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2019 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2019 10 14 - ΄Ελεγχος του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΠΑΔ-01-2019).pdf
03/10/2019 Συμβόλαια Ενοικίασης Κτηρίων για Σκοπούς Στέγασης Υπουργείων-Τμημάτων-Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα 2019 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2019 10 03 - Συμβόλαια Ενοικίασης Κτηρίων για Σκοπούς Στέγασης του Δημόσιου Τομέα.pdf
06/09/2019 Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2019 09 06 - ΄Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού.pdf
06/09/2019 Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού 2019 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2019 09 06 - ΄Ελεγχος εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού.pdf
24/07/2019 Κόψιμο ακακιών και καταπάτηση αμμόλοφων στο κρατικό δάσος Μαραυλής 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2019 07 24 - Κόψιμο ακακιών και καταπάτηση αμμόλοφων στο κρατικό δάσος Μαραυλής.pdf
17/07/2019 ΄Ελεγχος Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου 2019 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2019 07 17 -΄Ελεγχος Προεδρίας και Προεδρικού Μεγάρου (ΠΜ-01-2019).pdf
05/06/2019 Ελεγχος Τμήματος Δασών (ΤΔ-01-2019) 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2019 06 05 - ΄Ελεγχος Τμήματος Δασών (ΤΔ-01-2019).pdf
03/06/2019 ΄Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ-01-2019) 2019 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2019 06 03 - ΄Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ-01-2019).pdf
27/05/2019 ΄Ελεγχος Καθυστερημένων Εσόδων Νομικής Υπηρεσίας στις 31.12.2017 (ΝΥ-01-2019) 2019 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2019 05 27 - ΄Ελεγχος Καθυστερημένων Εσόδων Νομικής Υπηρεσίας στις 31 12 2017 (ΝΥ-01-2019).pdf
18/03/2019 Διαχειριστικός Ελεγχος - Λατομικών-Μεταλλευτικών Αναπτύξεων (ΥΜ-01-2019)" 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2019.03.18 Διαχειριστικός Ελεγχος - Λατομικών-Μεταλλευτικών Αναπτύξεων (ΥΜ-01-2019).pdf
21/02/2019 Ελεγχος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Διοίκηση (ΥΕΠΚΑ-01-2019) 2019 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File 2019.02.21 Ελεγχος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Διοίκηση (ΥΕΠΚΑ-01-2019).pdf
06/02/2019  Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς (YΠAΜ-ΓΕΕΦ-01-2019) 2019 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2019.02.06 Ελεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς (YΠAΜ-ΓΕΕΦ-01-2019).pdf
23/01/2019 Αδεια Υδροληψίας στην Κοινότητα ΄Αγιος Θεόδωρος Αγρού (ΠΕ-01-2019) 2019 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2019 01 23 - ΄Αδεια Υδροληψίας στην Κοινότητα ΄Αγιος Θεόδωρος Αγρού (ΠΕ-01-2019).pdf
02/11/2018 Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων (BA-01-2018) 2018 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2018.11.02 Ελεγχος Βουλής των Αντιπροσώπων (BA-01-2018).pdf
19/10/2018 Ελεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Αγριας Πανίδας (ΤΘ-01-2018) 2018 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2018.10.19 Ελεγχος Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης ΄Αγριας Πανίδας (ΤΘ-01-2018).pdf
21/09/2018 Ελεγχος Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ-01-2018) 2018 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2018.09.21 Ελεγχος Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ-01-2018).pdf
14/09/2018 Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας (ΠΕ-04-2018) 2018 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2018.09.05 Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας (ΠΕ-04-2018).pdf
20/08/2018 Ελεγχος Υπουργείου Υγείας (YY-01-2018) 2018 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2018.08.20 Ελεγχος Υπουργείου Υγείας (YY-01-2018) .pdf
27/06/2018 Ελεγχος Τμήματος Οδικών Μεταφορών(ΤΟΜ-01-2018) 2018 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File 2018.06.27 Ελεγχος Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ-01-2018).pdf
25/06/2018 Διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο (ΠΕ-03-2018) 2018 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2018.06.25 Διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο (ΠΕ-03-2018).pdf
14/05/2018 Ελεγχος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (ΦΥ-01-2018) 2018 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2018.05.14 Ελεγχος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών (ΦΥ-01-2018).pdf
10/05/2018 Ελεγχος Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (TΠΑ-01-2018) 2018 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File 2018.05.10 Ελεγχος Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (TΠΑ-01-2018).pdf
07/05/2018 Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Κροκοδείλων σε Περιοχή των Κοινοτήτων Τόχνης και Ψεματισμένου (ΠΕ-02-2018) 2018 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2018.05.07 Δημιουργία Θεματικού Πάρκου Κροκοδείλων (ΠΕ-02-2018).pdf
28/03/2018 Διαχείριση Αποβλήτων Συσκευασίας στην Κύπρο (ΠΕ-01-2018) 2018 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2018.04.11 Διαχείριση Αποβλήτων Συσκευασίας στην Κύπρο-Αναθεωρημένη (ΠΕ-01-2018).pdf
27/03/2018 Ελεγχος Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ-01-2018) 2018 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2018.03.27 ΄Ελεγχος Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ-01-2018).pdf
12/02/2018 Ελεγχος Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016 (ΥΟ-01-2018) 2018 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2018.02.12 Ελεγχος Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016 (ΥΟ-01-2018).pdf
17/01/2018 Ελεγχος Λογαριασμών Νομικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΝΥ-01-2018) 2018 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2018.01.17 Ελεγχος Λογαριασμών Νομικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΝΥ-01-2018).pdf
17/01/2018 Ελεγχος Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για το έτος 2016 (ΓΝΛ-01-2018) 2018 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File 2018.01.17 ΄Ελεγχος Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για το έτος 2016 (ΓΝΛ-01-2018).pdf
27/12/2017 Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2016 (ΥΠΕΞ-02-2017) 2017 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2017.12.27 Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2016 (ΥΠΕΞ-02-2017).pdf
21/12/2017 Ελεγχος Υπουργείου Αμυνας για το έτος 2016 (YA-01-2017) 2017 Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File 2017.12.21 ΄Ελεγχος Υπουργείου ΄Αμυνας για το έτος 2016 (YA-01-2017).pdf
20/12/2017 Προτεινόμενη ανάπτυξη στο χωριό Πέρα Πεδί Λεμεσού (ΥΕΣ-02-2017) 2017 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2017.12.20 Προτεινόμενη ανάπτυξη στο χωριό Πέρα Πεδί Λεμεσού (ΥΕΣ-02-2017).pdf
15/12/2017 Διαχειριστικός έλεγχος Ενταλμάτων Προστίμου (ΕΝΤ-01-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2017.12.15 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος Ενταλμάτων Προστίμου (ENT-01-2017).pdf
15/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για το έτος 2016 (ΤΑΘΕ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.15 Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για το έτος 2016 (ΤΑΘΕ-01-2017).pdf
14/12/2017 Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Κύπρο (ΤΠ-02-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.14 Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΤΠ-02-2017).pdf
12/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Περιβάλλοντος για το έτος 2016 (ΤΠ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.12 Τμήμα Περιβάλλοντος για το έτος 2016 (ΤΠ-01-2017).pdf
08/12/2017 Ελεγχος Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για το έτος 2016 (ΤΑΥ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.08 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για το έτος 2016 (ΤΑΥ-01-2017).pdf
07/12/2017 Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Διοίκηση για το έτος 2016 (ΥΓΑΑΠ-02-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.12.07 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος-Διοίκηση 2016.pdf
01/12/2017 Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για το έτος 2016 (ΓΤΠ-01-2017) 2017 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File 2017.12.01 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 2016.pdf
29/11/2017 Ελεγχος Αστυνομίας Κύπρου για το έτος 2016 (ΑΣΤ-01-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2017 11 29 Αστυνομία Κύπρου 2016.pdf
21/11/2017 Ελεγχος Λογαριασμών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - Διαχείριση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και άλλων παροχών για το έτος 2015 (ΥΕΠΚΑ-ΥΔΕΠ-01-2017) 2017 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File 2017.11.21 Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 2015 (ΥΕΠΚΑ-ΥΔΕΠ-01-2017).pdf
13/11/2017 Έλεγχος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΠΥ-01-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2017.11.13 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2016 (ΠΥ-01-2017).pdf
13/11/2017 Έλεγχος Τμήματος Φυλακών για το έτος 2016 (ΤΦ-02-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2017.11.13 ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 2016 (ΤΦ-02-2017).pdf
13/11/2017 Έλεγχος Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για το έτος 2016 (ΤΓΕ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.11.13 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2016 (ΤΓΕ-01-2017).pdf
10/10/2017 Έλεγχος Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για το έτος 2016 (ΙΓΕ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.10.10 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.pdf
09/10/2017 Έλεγχος Τμήματος Γεωργίας για το έτος 2016 (TΓ-01-2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File 2017.10.09 Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ-01-2017).pdf
09/10/2017 Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας για το έτος 2016 (ΔΥ-01-2017) 2017 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2017.10.09 Δικαστική Υπηρεσία (ΔΥ-01-2017).pdf
06/09/2017 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων (ΥΠΕΞ-01-2017) 2017 Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File 2017.09.06 Διαχειριστικός ΄Ελεγχος αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων (ΥΠΕΞ-01-2017).pdf
04/07/2017 Διαχειριστικός Έλεγχος για την πρόοδο/υλοποίηση των Έργων Μηχανογράφησης του Δημόσιου Τομέα (ΣΗΔ-01-2017) 2017 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File 2017.07.04 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΣΗΔ-01-2017).pdf
30/06/2017 Παραπομπή Κατάδικου για ιατρική περίθαλψη στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ (ΤΦ-01-2017) 2017 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File 2017.06.30 Παραπομπή Κατάδικου για ιατρική περίθαλψη στο Μέλαθρο (ΤΦ-01-2017).pdf
29/06/2017 Ενοικίαση εγκαταστάσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Β στην Αραδίππου (ΥΕΕΒΤ-01-2017) 2017 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Acrobat Reader File 2017.06.29 Eνοικίαση εγκαταστάσεων στη Βιομηχανική Περιοχή Β στην Αραδίππου (ΥΕΕΒΤ-01-2017).pdf
19/05/2017 Απόσπαση Οικονομικού Λειτουργού στην ΕΤΕπ (ΥΟ-02-2017) 2017 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File 2017.05.19 Απόσπαση Οικονομικού Λειτουργού στην ΕΤΕπ (ΥΟ-02-2017).pdf
05/05/2017 Τροποποίηση πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή «Χαλεπιανές» στο Πέρα Χωρίο–Νήσου (ΥΕΣ/01/2017) 2017 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File EY-Ειδική ΄Εκθεση ΥΕΣ-01-2017-τροποποίηση πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή «Χαλεπιανές».pdf
03/05/2017 Διαδικασία Στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ (ΥΓΑΑΠ/01/2017) 2017 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File ΕΥ-Ειδική Έκθεση ΥΓΑΑΠ-01-2017 - Διαδικασία Στέγασης των Κεντρικών Γραφείων του ΤΑΥ.pdf
13/04/2017 Ελεγχος Λογαριασμών Βουλής 2016 (ΒΑ/01/2017) 2017 Ανεξάρτητες Αρχές / Συνταγματικές Εξουσίες / Υπηρεσίες Acrobat Reader File EY-Ειδική ΄Εκθεση ΒΑ-01-2017 - ΄Ελεγχος Λογαριασμών Βουλής 2016.pdf
07/04/2017 Έλλειψη ανταγωνισμού στους διαγωνισμούς προμήθειας φαρμάκων (ΥY/01/2017) 2017 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File EY-Ειδική Έκθεση ΥΥ-01-2017-ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.pdf
05/04/2017 Λιμάνι Λεμεσού (ΥΜΕΕ/02/2017) 2017 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File EY-Ειδική Έκθεση ΥΜΕΕ-02-2017-Λιμάνι Λεμεσού.pdf
24/03/2017 Ωφελήματα Κρατικών Αξιωματούχων (ΥΟ/01/2017) 2017 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File ΕΥ-Ειδική Έκθεση YO-01-2017-Ωφελήματα Κρατικών Αξιωματούχων doc.pdf
22/03/2017 Στέγαση Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΜΕΕ/01/2017) 2017 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File ΕΥ-Ειδική Έκθεση ΥΜΕΕ-01-2017-Στέγαση ΤΠΑ.pdf
11/11/2016 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 2016 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.pdf
02/09/2016 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2016 Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Acrobat Reader File Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.pdf
12/09/2014 Διαχείριση Παραλιών της Κύπρου 2014 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File Διαχείριση παραλιών της Κύπρου.pdf
12/09/2014 Διαχείριση Παραλιών της Κύπρου 2014 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File Διαχείριση παραλιών της Κύπρου.pdf
06/06/2012 Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές 2012 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.pdf
01/01/2003 Γενικό Σχέδιο Μηχανογράφησης της Δημόσιας Υπηρεσίας 2013 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File Γενικό Σχέδιο Μηχανογράφησης.pdf
01/10/2002 Ποιότητα Μελετών Οδικών Έργων 2002 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Acrobat Reader File Ποιότητα Μελετών Οδικών Έργων.pdf
01/05/2002 Ρύπανση των Θαλασσών απο πλοία 2002 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File Ρύπανση των Θαλασσών απο πλοία - en.pdf
01/11/2000 Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 2000 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών.pdf
01/09/1999 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1999 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ.pdf
01/08/1999 Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών – Επαρχιακές Διοικήσεις 1999 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών Επαρχιακές Διοικ.pdf
01/06/1999 Υπερωριακή Απασχόληση Ιατρικού Προσωπικού 1999 Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File Υπερωριακή Απασχόληση Ιατρικού Προσωπικού.pdf
01/05/1998 Παροχή Δημοσίων Βοηθημάτων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 1998 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File Παροχή Δημόσιων Βοηθημάτων.pdf
01/06/1997 Συνεργεία Συντήρησης Οχημάτων της Αστυνομίας 1997 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File Συνεργεία Συντήρησης Οχημάτων της Αστυνομίας.pdf
01/09/1996 Προμήθεια Βιβλίων στα Σχολεία 1996 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Acrobat Reader File Προμήθεια Βιβλίων στα Σχολεία.pdf
01/09/1996 Κτηματικοί Φόροι 1996 Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File Κτηματικοί Φόροι.pdf
01/09/1996 Παραχώρηση Δασμολογικών Απαλλαγών για Οχήματα σε Επαναπατριζόμενους και Εργασθέντες στο Εξωτερικό 1996 Υπουργείο Οικονομικών Acrobat Reader File Παραχώρηση Δασμολιγικών Απαλλαγών για Οχήματα.pdf
01/09/1995 Λατομικά Υλικά 1995 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Acrobat Reader File Λατομικά Υλικά.pdf
01/06/1995 Δικαστικά Εντάλματα Ποινικών Υποθέσεων 1995 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Acrobat Reader File Δικαστικά Εντάλματα Ποινικών Υποθέσεων.pdf