Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  


Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 3-2020[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 3-2020

Διαγωνισμός ΕΥ 3-2020 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 3-2021[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 3-2021

Διαγωνισμός ΕΥ 3-2021 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 1-2020[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 1-2020

Διαγωνισμός ΕΥ 1-2020 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 3/2019[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 3/2019

Διαγωνισμός ΕΥ 3/2019-Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 11-2018[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 11-2018

Διαγωνισμός ΕΥ 11-2018 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 7-2017[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 7-2017

Διαγωνισμός ΕΥ 7-2017 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 5-2017[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 5-2017

Διαγωνισμός ΕΥ 5-2017 - Τροποποιήσεις αρ.1

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 5-2017[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 5-2017

Διαγωνισμός ΕΥ 5-2017 για την εκμετάλλευση της καντίνας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017

Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών- Έγγραφα Διαγωνισμού - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.2 (24/3/2017)

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017

Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών- Έγγραφα Διαγωνισμού - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.1 (13/3/2017)

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017

Διαγωνισμός ΕΥ 1-2017 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών- Έγγραφα Διαγωνισμού (22/2/2017)

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015

Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.4 (24/7/2015)

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015

Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.3 (20/7/2015)

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015

Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.2 (17/7/2015)

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015

Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών- Έγγραφα Διαγωνισμού (8/6/2015)

Hide details for [<font class="simpletitle">]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015[</font>]Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015

Διαγωνισμός ΕΥ 4-2015 - Διευκρινήσεις-Τροποποιήσεις Αρ.1 (19/6/2015)


Back To Top