Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Ταχυδρομική Διεύθυνση:Διεύθυνση:Χάρτης & Οδηγίες

Ελεγκτική Υπηρεσία
Τ.Θ 25175
1307 Λευκωσία

Δεληγιώργη 6
Λευκωσία 1066
Κύπρος

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cao@audit.gov.cy
Πληροφορίες:
+357 22 401 463
Τηλεομοιότυπο:
+357 22 668 153


Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: dpo@audit.gov.cy
Πληροφορίες:
+357 22 401 405
Τηλεομοιότυπο:
+357 22 668 153


Back To Top