Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  


Τι θεωρούμε διαφθορά;

Διαφθορά καθορίζεται ως η κατάχρηση εξουσίας με σκοπό οποιοδήποτε προσωπικό όφελος και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δωροδοκία, εκβιασμό, νεποτισμό, υπεξαίρεση, δωροληψία, κατάχρηση, χρηματισμό, πλαστογραφία και ευνοιοκρατία.
Νοείται ότι η πληροφόρηση η οποία θα λαμβάνεται για θέματα Διαφθοράς ή/και Σύγκρουσης Συμφερόντων θα τυγχάνει εμπιστευτικής ή/και περιορισμένης χρήσης από την Υπηρεσία μας.

ΣτοιχείαΗ συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων δεν είναι υποχρεωτική.

Με την παρούσα υποβολή δίνω τη συγκατάθεση μου στην Ελεγκτική Υπηρεσία για χρήση των προσωπικών μου στοιχείων. Αντιλαμβάνομαι ότι η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου (Ν.125(I)/2018). Τα προσωπικά μου στοιχεία θα πρέπει να παραμείνουν απόρρητα και να μην δημοσιοποιηθούν ή δοθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την συγκατάθεσή μου.Back To Top
      Υποβολή Καταγγελίας για Διαφθορά