Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας συμμετέχει στους πιο κάτω διεθνείς οργανισμούς, μέλη των οποίων μπορούν να είναι Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα χωρών-μελών των Ηνωμένων Εθνών.
Επιπλέον, συμμετέχει στην Επιτροπή Επαφών των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Contact Committee), η οποία απαρτίζεται από τους επικεφαλής των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους λειτουργούς-Συνδέσμους, οι οποίοι παρέχουν ενεργό δίκτυο επαγγελματικών επαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και ομάδες εργασίας, δίκτυα και ειδικές ομάδες για ειδικά ελεγκτικά θέματα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣNo documents foundBack To Top