Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Συγκρότηση Διευθυντικής Ομάδας και συνεδριάσεις

Η Διευθυντική Ομάδα, της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Ελεγκτής, απαρτίζεται επίσης από τους:

· Βοηθό Γενικού Ελεγκτή

· Διευθυντές Ελέγχου

· Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου


Η Διευθυντική Ομάδα συνεδριάζει τακτικά σε δεκαπενθήμερη βάση και έκτακτα ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν

Όροι εντολής της Διευθυντικής Ομάδας

Η συγκρότηση της Διευθυντικής Ομάδας αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο για την επίτευξη των εξής στόχων:

(α) Να αυξηθεί και ενισχυθεί περαιτέρω η συλλογικότητα στην υλοποίηση του έργου της Υπηρεσίας,

(β) Να ενισχυθεί ο ρόλος αυτών που βρίσκονται στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας στην Υπηρεσία,

(γ) Να επιτευχθούν οι στόχοι της ενότητας 1 της Ελεγκτικής Οδηγίας 21 (που καθορίζει ότι κάθε έκθεση που εκδίδεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία είναι θεμελιωμένη, πλήρης, ακριβής, αντικειμενική, πειστική και όσο το δυνατό πιο σαφής και συνοπτική) , και

(δ) Να επιτευχθεί συμμόρφωση της Υπηρεσίας με τις διατάξεις των διεθνών προτύπων διαχείρισης ποιότητας (ISQM 1 και ISQM 2).


Μέλη Διευθυντικής Ομάδας

Στάλω Τάντα Αριστείδου
Stalo AristidouΓεννήθηκε στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από το Λύκειο Ακροπόλεως στον Κλάδο θετικών Επιστημών, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στη Λυών και στο Λονδίνο και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση.

Εργάστηκε ως Εκτελεστικός Μηχανικός στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως μελετητής και στη συνέχεια ως συντονιστής μεγάλων έργων του Τμήματος και του Υπουργείου. Ήταν μεταξύ άλλων, μέλος του Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων. Διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Διευθυντής Έργου των νέων νοσοκομείων και της αποκρατικοποίησης των λιμένων, μέλος Διερευνητικής Επιτροπής, μέλος του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτροπών.

Το 2017 διορίστηκε ως Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής Τεχνικού Ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία και το 2020 ως Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Άκης Κίκας
Akis KikasΓεννήθηκε στη Λευκωσία και αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Ακροπόλεως. Είναι κάτοχος του τίτλου BSc(Econ) in Accounting and Finance από το London School of Economics and Political Science και είναι μέλος του Chartered Association of Certified Accountants.

Από το 1992 μέχρι το 1996 εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Coopers&Lybrand και στη συνέχεια προσλήφθηκε από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου ως εσωτερικός ελεγκτής.

Εργάζεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2005, αρχικά ως Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής και από το 2021 ως Διευθυντής Ελέγχου. Προΐσταται της Διεύθυνσης Γ της Υπηρεσίας, και είναι επίσης υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της Υπηρεσίας. Τον Οκτώβριο του 2021 διορίστηκε ως μέλος του Συμβουλίου Ελεγκτών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Μαρίνα Δράκου
Γεννήθηκε στον Στρόβολο. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Κύκκου με άριστα και είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) in Data Processing, από το Πανεπιστήμιο του Leeds και Fellow Member (FCA) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Το 1986, εργοδοτήθηκε στον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young (ΕΥ), στην Αγγλία, όπου και απέκτησε τον επαγγελματικό της τίτλο. Το 1992 εργοδοτήθηκε στην JCC Payment Systems (JCC) ως Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης και διετέλεσε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2000 στην Inform Processing Services στην Ελλάδα, ως Διευθυντής Συστημάτων Πληρωμών και το 2004 στη CytaCom Solutions, θυγατρική της ΑΤΗΚ, αρχικά ως Διευθυντής Λειτουργιών και ακολούθως ανέλαβε Γενικός Διευθυντής.

Το 2006 προσλήφθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ως Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής και το 2023 προάχθηκε σε Διευθυντή Ελέγχου και προΐσταται της Διεύθυνσης Ελέγχου Β.

Μαρία Παύλου
Γεννήθηκε στη Λάρνακα και αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου. Φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης απ’ όπου και έλαβε Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.

Εργάστηκε σε λογιστήρια μεγάλων εμπορικών εταιρειών στη Λάρνακα, και μετά συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο όπου και απέκτησε, το 2000, τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA.

Με την επιστροφή της στην Κύπρο, εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Deloitte, ως Ελεγκτής, μέχρι το 2004. Μετέπειτα, προσλήφθηκε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε θέση Λογιστή, όπου και εργάστηκε για περίπου δύο δεκαετίες στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, όπου για σειρά ετών υπηρέτησε ως προϊστάμενη της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Πρόσφατα εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στη Θέση Διευθυντή Ελέγχου.

Λεπτομέρειες για το ρόλο και λειτουργία της Διευθυντικής Ομάδας περιλαμβάνονται στην Ελεγκτική Οδηγία 25 που παρατίθεται πιο κάτω.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ελεγκτική Οδηγία 25.pdfBack To Top