Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

Η ιδέα του ελέγχου των δημόσιων δαπανών και της κρατικής δημοσιονομικής διαχείρισης από έναν ανεξάρτητο οργανισμό έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Με την έννοια της εξουσίας, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, με πρώτο τον Πλάτωνα, συνέδεσαν την έννοια της δημοσιονομικής ευθύνης των διοικούντων και την υποχρέωση τους να αποδίδουν λογαριασμό και να πληροφορούν τους πολίτες για την άσκηση της εξουσίας αυτής, την οποία ο λαός τους είχε αναθέσει. Η δε ίδρυση ενός ελεγκτικού οργάνου θεωρήθηκε ως το κατ΄ εξοχήν μέσο για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και να αποφευχθούν οι καταχρήσεις και οι αυθαιρεσίες των κυβερνώντων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, που οι σύγχρονες κοινωνίες διέρχονται περίοδο αμφισβήτησης των θεσμών και οι πολίτες απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία αυτών που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, η ύπαρξη ενός ισχυρού και ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου αποτελεί βασικό εχέγγυο της δημοκρατίας. Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέθεσε το ρόλο αυτό στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Στην πορεία, από το 1960 και εντεύθεν, ο ρόλος αυτός διευρύνθηκε μέσα από τις πρόνοιες αριθμού ειδικών νόμων και επεκτάθηκε, πέραν της Κεντρικής Κυβέρνησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εμείς, ως Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της κρατικής οικονομικής διαχείρισης και για εμπέδωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος. ΄Εχουμε θέσει ως αποστολή μας να συνδράμουμε για καλύτερη, αποδοτικότερη και χρηστή δημόσια διοίκηση. Κάθε ευρώ του φορολογούμενου πολίτη πρέπει να αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η αποστολή και το όραμά μας. Διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο αυτό και καλούμε κάθε πολίτη να συνδράμει στην επίτευξη του οράματός μας για την πρόοδο της πατρίδας μας.

Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης

Γενικός Ελεγκτής της ΔημοκρατίαςBack To Top