Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  


Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2020[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2020

Διαγωνισμός ΕΥ 3/2020 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2019[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2019

Διαγωνισμός ΕΥ 3/2019 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2018[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2018

Διαγωνισμός ΕΥ 11-2018 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2017[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2017

Διαγωνισμός EY 7/2017 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2017[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2017

Διαγωνισμός EY 1/2017 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2015[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2015

Διαγωνισμός ΕΥ 4/2015 Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Οργανισμών

Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2014[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2014

Διαγωνισμός 2/2014 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων Κοινοτικών Συμβουλίων

Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2015[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2015

Διαγωνισμός 2/2015 - Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για το έτος 2014

Hide details for [<font class="simpletitle">]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2015[</font></br>]Ανάθεση Διαγωνισμών Έτους 2015

Διαγωνισμός 1/2015 - Έλεγχος των λογαριασμών της Αρχής Λιμένων ΚύπρουBack To Top