Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  


Αποστολή μας

Η διενέργεια ανεξάρτητου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου οικονομικού, διαχειριστικού και κανονιστικού ελέγχου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς δημόσιου απολογισμού, βέλτιστης διαχείρισης των δημόσιων πόρων και καταπολέμησης φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής.

Όραμα μας

Η συμβολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της μείωσης των φαινομένων διασπάθισης δημόσιου χρήματος, διαφθοράς και διαπλοκής, και στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών.

Αξίες μας

ΑνεξαρτησίαΑνεξαρτησίαΑξιοπιστίαΑξιοπιστία
από τους ελεγχόμενους φορείςπαροχή έγκυρης, ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης
ΑκεραιότηταΑκεραιότηταΔιαφάνεια Διαφάνεια
άσκηση των δραστηριοτήτων μας με ανεξάρτητο, επαγγελματικό και δεοντολογικό τρόποΔιαφάνεια για την δράση της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή έγκυρης, ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης
ΑντικειμενικότηταΑντικειμενικότηταΣυνεχής ανάπτυξηΣυνεχής ανάπτυξη
άσκηση καθηκόντων με αμεροληψία, χωρίς προκατάληψη και με αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή αθέμιτης επιρροής τρίτων Η αναζήτηση συνεχώς αναβαθμισμένων γνώσεων για σύγχρονες προσεγγίσεις ελέγχου και μεγιστοποίησης της αξίας των δημοσίων πόρων
ΕπαγγελματισμόςΕπαγγελματισμόςΔιάχυση γνώσης και εμπειριώνΔιάχυση γνώσης και εμπειριών
υιοθέτηση υψηλών προτύπων ικανότητας, συμπεριφοράς και επιμέλειαςΗ Ελεγκτική Υπηρεσία αποτελεί μανθάνοντα Οργανισμό όπου η γνώση και η εμπειρία αποτελούν κοινό εργαλείο δράσης

Το Λογότυπο μας

Το λογότυπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι βασισμένο στις αρχές της Δημοκρατίας, πάνω στις οποίες έχει δομηθεί και η αποστολή της δηλαδή τον έλεγχο, την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια.

Ως Ανεξάρτητη Αρχή η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των λογαριασμών της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ημικρατικών Οργανισμών), των Αρχών Τοπικής Διοίκησης και άλλων Δημόσιων Οργανισμών και Ταμείων και διεξάγει οικονομικούς, διαχειριστικούς και ελέγχους συμμόρφωσης καθώς και τεχνικούς έλεγχους αναπτυξιακών και άλλων έργων.

Λογότυπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής ΔημοκρατίαςΟι τέσσερις συνδεδεμένες ασπίδες από τον θυρεό της Δημοκρατίας εκφράζουν τα χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύoυν την Υπηρεσία:

Διαφάνεια, Έλεγχος, Αντικειμενικότητα και Αξιοπιστία.

Το περιστέρι επικαλύπτει τα στρώματα του γραφικού, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική και την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας και υποδεικνύει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία αποτελεί μία

Κρατική Ανεξάρτητη Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Back To Top