Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
  English  

* Ειδική Έκθεση χωρίς ευρήματα (με στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα)

Ημερομηνία Τίτλος Έτος Έκδοσης Κατηγορία Οργανισμός Σχετικά Αρχεία
29/02/2024 Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου - Ειδική Έκθεση για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2021 και 31.12.2022 - περιλαμβανομένων θεμάτων που προέκυψαν κατά το 2023 2024 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2024 02 29 - Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου - EE 2021 2022 - θεμάτων 2023.pdf
26/02/2024 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Κανονιστικός και Διαχειριστικός Έλεγχος για το έτος που έληξε στις 31.12.2022 2024 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Acrobat Reader File 2024 02 26 - Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Κανονιστικός και Διαχειριστικός Έλεγχος 31.12.2022 (2).pdf
22/02/2024 Έλεγχος Εφαρμογής της Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για το νέο Οργανόγραμμα του ΡΙΚ 2024 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίρδυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2024 02 22 - Έλεγχος Συμμόρφωσης Εφαρμογής Συμφωνίας μεταξύ ΡΙΚ κ Συνδικαλιστικών Οργ για νέο Οργανόγραμμα ΡΙΚ.pdf
16/02/2024 Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2022 * 2024 Άλλοι Οργανισμοί Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου Acrobat Reader File 2024 02 16 - Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2022.pdf
09/02/2024 Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου-Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2024 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File 2024 02 07 - Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου-Ειδική Έκθεση για το 2019.pdf
19/01/2024 'Ελεγχος του έργου του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο 2024 Κρατικές Επιχειρήσεις Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Acrobat Reader File 2024 01 19 - 'Ελεγχος του έργου του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο.pdf
11/01/2024 Κεντρικό Ταμείο Αδειών - Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2020 * 2024 Ειδικά Ταμεία Κεντρικό Ταμείο Αδειών Acrobat Reader File 2024 01 11 - Κεντρικό Ταμείο Αδειών - Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2020.pdf
11/01/2024 Κεντρικό Ταμείο Αδειών - Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2021 * 2024 Ειδικά Ταμεία Κεντρικό Ταμείο Αδειών Acrobat Reader File 2024 01 11 - Κεντρικό Ταμείο Αδειών - Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2021.pdf
11/01/2024 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2024 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Acrobat Reader File 2024 01 11 - ΑνΑΔ ΕΕ 2020.pdf
11/01/2024 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021 * 2024 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Acrobat Reader File 2024 01 11 - ΑνΑΔ ΕΕ 2021.pdf
10/01/2024 Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2021 * 2024 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Acrobat Reader File 2024 01 10 - Ταμείο Προνοίας Τακτ Ωρ Κυβ Πρ - Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2021.pdf
10/01/2024 Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2022 * 2024 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Acrobat Reader File 2024 01 10 - Ταμείο Προνοίας Τακτ Ωρ Κυβ Πρ- Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2022.pdf
09/01/2024 Έλεγχος Νομιμότητας Εσόδων και Δαπανών της Προεκλογικής Εκστρατείας των Πολιτικών Κομμάτων για τις Προεδρικές Εκλογές του 2023 2024 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2024 01 09 - Έλεγχος Νομιμότητας Εσόδων και Δαπανών Πολιτικών Κομμάτων Προεδρικές Εκλογές 2023.pdf
09/01/2024 Έλεγχος Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων Υποψηφίων για τις Προεδρικές Εκλογές του 2023 2024 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2024 01 09 - Έλεγχος Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων Υποψηφίων για τις Προεδρικές Εκλογές του 2023.pdf
02/11/2023 Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής για την περίοδο από 7.8.2019 - 31.12.2019 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής Acrobat Reader File 2023 11 02 - Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής 7.8.2019_31.12.2019.pdf
17/10/2023 Αξιολόγηση του οφέλους στον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης από επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 2023 10 17-Αξιολόγηση του οφέλους από μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.pdf
13/10/2023 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2022 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 2023 10 13 - ΚΟΑΠ ΕΕ 2022.pdf
11/10/2023 Παραχώρηση Δανείων από το Ταμείο του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους τους: Ειδική Έκθεση για τα έτη 2019 - 2022 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους τους Acrobat Reader File 2023 10 11 - Παραχώρηση δανείων Ταμείο Σχεδίου Συντάξεων ΚΟΑ - ΕE 2019-2022.pdf
05/09/2023 Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2018 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File 2023 09 05 - Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου - EE 2018.pdf
19/07/2023 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Acrobat Reader File Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου - EE 2020.pdf
19/07/2023 Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ - Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2023 Κρατικές Επιχειρήσεις Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ Acrobat Reader File Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ - EE 2020.pdf
19/07/2023 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου - EE 2020.pdf
04/07/2023 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2018 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Acrobat Reader File 2023 07 04 - EE Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.pdf
04/07/2023 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2021 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Acrobat Reader File 2023 07 04 - EE Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης.pdf
21/06/2023 'Ελεγχος Κρατικού Λαχείου 2023 Ειδικά Ταμεία Κρατικό Λαχείο Acrobat Reader File 2023 06 21 - Έλεγχος Κρατικού Λαχείου.pdf
06/06/2023 Έλεγχος Νομιμότητας Εσόδων και Δαπανών της Προεκλογικής Εκστρατείας των Πολιτικών Κομμάτων για τις Βουλευτικές Εκλογές 30.5.2021 2023 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2023 06 06 - Έλεγχος Εσόδων κ Δαπανών Πολιτικών Κομμάτων για τις Βουλευτικές Εκλογές 2021.pdf
21/04/2023 Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου - Ειδική Έκθεση για τα έτη 2020 και 2021 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου Acrobat Reader File 2023 04 21 - Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου - EE 2020 και 2021.pdf
19/04/2023 Ταμείο Προνοίας Εργατών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου - 'Εκθεση Ελεγκτή για το 2017 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προνοίας Εργατών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File 2023 04 19 - Ταμείο Προνοίας Εργατών ΕΣΚ - Έκθεση Ελεγκτή για το 2017.pdf
19/04/2023 Ταμείο Προνοίας Εργατών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου - 'Εκθεση Ελεγκτή για το 2015 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προνοίας Εργατών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File 2023 04 19 - Ταμείο Προνοίας Εργατών ΕΣΚ - 'Εκθεση Ελεγκτή για το 2015.pdf
19/04/2023 Ταμείο Προνοίας Εργατών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου - 'Εκθεση Ελεγκτή για το 2016 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προνοίας Εργατών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File 2023 04 19 - Ταμείο Προνοίας Εργατών ΕΣΚ - Έκθεση Ελεγκτή για το 2016.pdf
24/03/2023 Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2021 * 2023 Άλλοι Οργανισμοί Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου Acrobat Reader File 2023 03 24 - Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Ειδική Έκθεση για το 2021.pdf
24/03/2023 Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2020 * 2023 Άλλοι Οργανισμοί Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου Acrobat Reader File 2023 03 24 - Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου - Ειδική Έκθεση για το 2020.pdf
22/03/2023 Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό - Έκθεση Ελεγκτή για το 2021 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό Acrobat Reader File 2023 03 22 - Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό - Έκθεση Ελεγκτή για το 2021.pdf
22/03/2023 Ταμείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη - Έκθεση Ελεγκτή για το 2021 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Acrobat Reader File 2023 03 22 - Ταμείο Αφερεγγυότητας του Εργοδότη - Έκθεση Ελεγκτή για το 2021.pdf
22/03/2023 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File 2023 03 22 - Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020.pdf
22/03/2023 Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό Acrobat Reader File 2023 03 22 - Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020.pdf
22/03/2023 Ταμείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Acrobat Reader File 2023 03 22 - Ταμείο Αφερεγγυότητας του Εργοδότη - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020.pdf
22/03/2023 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2021 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File 2023 03 22 - Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2021.pdf
13/03/2023 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος 2019 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Acrobat Reader File 2023 03 13 - Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2019.pdf
07/03/2023 Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Acrobat Reader File 2023 03 07 - Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020.pdf
07/03/2023 Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών - Έκθεση Ελεγκτή για το 2019 * 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Acrobat Reader File 2023 03 07 - Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών - Έκθεση Ελεγκτή για το 2019.pdf
24/02/2023 Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2019 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων Acrobat Reader File 2023 02 24 - Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2019.pdf
24/02/2023 Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2021 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων Acrobat Reader File 2023 02 24 - Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2021.pdf
24/02/2023 Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020 2023 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων Acrobat Reader File 2023 02 24 - Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων - Έκθεση Ελεγκτή για το 2020.pdf
22/02/2023 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Ειδική Έκθεση για το έτος 2021 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 2023 02 22 - Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - ΕΕ για το έτος 2021.pdf
22/02/2023 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - Ειδική Έκθεση για το έτος 2020 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 2023 02 22 - Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών - ΕΕ για το έτος 2020.pdf
10/01/2023 Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2017 * 2023 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File 2023 01 10 - Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου - Ε Ε 2017.pdf
22/12/2022 Έλεγχος Δημοσίων Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2022 12 22 - Έλεγχος Δημοσίων Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων ΚΟΑ.pdf
13/12/2022 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2019 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Acrobat Reader File 2022 12 13 - Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου - Ειδική Έκθεση 2019.pdf
01/12/2022 Ταμείο Προνοίας για τους Υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2020 2022 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προνοίας για τους Υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Acrobat Reader File 2022 12 01 - Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων ΕΚΚ - Έκθεση Ελεγκτή 2020.pdf
30/11/2022 Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Acrobat Reader File 2022 11 30 - Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.pdf
28/11/2022 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ειδική Έκθεση για τα έτη 2019 και 2020 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Acrobat Reader File 2022 11 28 - Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ειδική Έκθεση 2019 και 2020.pdf
25/10/2022 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2022 10 25-Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - ΕΕ 2019.pdf
14/10/2022 Έλεγχος Συμμόρφωσης Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού για τα έτη 2012-2015 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 10 14-Έλεγχος Συμμόρφωσης Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού για τα έτη 2012-2015.pdf
14/10/2022 'Ελεγχος Συμμόρφωσης Εθνικού Λαϊκού Μετώπου για τα έτη 2014-2015 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 10 14-'Ελεγχος Συμμόρφωσης Εθνικού Λαϊκού Μετώπου για τα έτη 2014-2015.pdf
14/10/2022 Έλεγχος Συμμόρφωσης Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για τα έτη 2012-2015 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 10 14-Έλεγχος Συμμόρφωσης Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ για τα έτη 2012-2015.pdf
14/10/2022 Έλεγχος Συμμόρφωσης Δημοκρατικού Συναγερμού για τα έτη 2012-2015 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 10 14-Έλεγχος Συμμόρφωσης Δημοκρατικού Συναγερμού για τα έτη 2012-2015.pdf
14/10/2022 Έλεγχος Συμμόρφωσης Οργάνωσης Αγωνιστών Δικαιοσύνης για το έτος 2015 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 10 14-Έλεγχος Συμμόρφωσης Οργάνωσης Αγωνιστών Δικαιοσύνης για το έτος 2015.pdf
14/10/2022 Έλεγχος Συμμόρφωσης Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για τα έτη 2012-2015 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 10 14-Έλεγχος Συμμόρφωσης Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για τα έτη 2012-2015.pdf
14/10/2022 Έλεγχος Συμμόρφωσης Δημοκρατικού Κόμματος για τα έτη 2012-2015 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 10 14-Έλεγχος Συμμόρφωσης Δημοκρατικού Κόμματος για τα έτη 2012-2015.pdf
14/10/2022 Έλεγχος Συμμόρφωσης Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου για το έτος 2015 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 10 14-Έλεγχος Συμμόρφωσης Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου για το έτος 2015.pdf
04/10/2022 Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης - Έκθεση Ελεγκτή για την περίοδο 1.1.2020-23.4.2021 * 2022 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης Acrobat Reader File 2022 10 04 - Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης - Έκθεση Ελεγκτή για την περίοδο 1.1.2020-23.4.2021.pdf
14/09/2022 Έλεγχος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών για το έτος 2020 * 2022 Άλλοι Οργανισμοί Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Acrobat Reader File 2022 09 14 - Έλεγχος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών για το έτος 2020.pdf
02/09/2022 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2019 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Acrobat Reader File 2022 09 02-Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2019.pdf
28/07/2022 Έλεγχος εκθέσεων εκλογικών εξόδων υποψήφιων για τις εκλογές μελών της Βουλής των Αντιπρόσωπων που διεξήχθησαν στις 30.5.2021 2022 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2022 07 28 - Έλεγχος Εξόδων Υποψηφίων για τις Εκλογές Μελών της Βουλής 30.5.2021.pdf
29/06/2022 Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Άλλοι Οργανισμοί Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Acrobat Reader File Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας EE 2019.pdf
27/06/2022 Έλεγχος Αρχής Λιμένων Κύπρου 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Λιμένων Κύπρου Acrobat Reader File 2022 06 27 - Έλεγχος Αρχής Λιμένων Κύπρου.pdf
23/06/2022 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών Acrobat Reader File EE ΚΦΙΚΒ 2019.pdf
14/06/2022 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 2022 Άλλοι Οργανισμοί Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Acrobat Reader File ΟΧΣ ΕE 2020.pdf
09/06/2022 Διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Acrobat Reader File 2022 06 09-Διαχειριστικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης του ΟΚΥΠΥ.pdf
26/05/2022 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Acrobat Reader File ΤΕΠΑΚ ΕΕ2019.pdf
12/05/2022 Ταμείο Προνοίας για τους Υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Έκθεση Ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προνοίας για τους Υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Acrobat Reader File Τ Προνοίας Υπαλλήλων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - 2019.pdf
12/05/2022 Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού: Έκθεση Ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2022 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού Acrobat Reader File Τ Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού - 2020.pdf
12/05/2022 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Acrobat Reader File Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - EE 2020.pdf
12/05/2022 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Acrobat Reader File Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου - EE 2019.pdf
09/05/2022 Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File CYTA FS 2019.pdf
09/05/2022 Έλεγχος σχετικά με την Επένδυση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη Θυγατρική Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α. Ε. 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2022 05 09 - Έλεγχος επένδυσης ΑΤΗΚ στη θυγατρική CYTA Ελλάς.pdf
09/05/2022 Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File CYTA FS 2020.pdf
11/04/2022 Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Άλλοι Οργανισμοί Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου Acrobat Reader File ΙΧΣΙ 2019.pdf
11/04/2022 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Acrobat Reader File ΑΑνΑΔ 2019.pdf
07/04/2022 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Acrobat Reader File 2022 04 07 - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ειδική Έκθεση για το έτος 2019.pdf
04/04/2022 Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων Acrobat Reader File 2022 Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.pdf
23/03/2022 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Acrobat Reader File 2022 03 23 - Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.pdf
11/03/2022 Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης Λτδ: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Κρατικές Επιχειρήσεις Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης Λτδ Acrobat Reader File Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης Λτδ ΕΕ 2019.pdf
04/03/2022 Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Κρατικές Επιχειρήσεις Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου Acrobat Reader File ΕΥΚ ΕΕ 2019.pdf
24/02/2022 Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Κρατικές Επιχειρήσεις Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ Acrobat Reader File ΚΕτΑΠ - ΕΕ 2019.pdf
08/02/2022 Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Κρατικές Επιχειρήσεις Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Acrobat Reader File ΚΟΤυ - ΕE 2019.pdf
08/02/2022 Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Acrobat Reader File ΚΟΔΑΠ - EE 2019.pdf
04/02/2022 Διαχειριστικός Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Acrobat Reader File Διαχειριστικός Έλεγχος OAY 2022.pdf
01/02/2022 Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λτδ: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Κρατικές Επιχειρήσεις Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λτδ Acrobat Reader File Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λτδ - EE 2019.pdf
01/02/2022 Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας: Έκθεση Ελεγκτή για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Acrobat Reader File Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Έκθεση Ελεγκτή 2019.pdf
24/01/2022 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου EE 2019.pdf
17/01/2022 Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Κρατικές Επιχειρήσεις Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων Acrobat Reader File Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων EE 2019.pdf
17/01/2022 Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Acrobat Reader File Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου EE 2019.pdf
10/01/2022 Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Acrobat Reader File Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα ΕΕ 2019.pdf
04/01/2022 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2022 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Acrobat Reader File Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου - EE 2019.pdf
27/12/2021 Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Acrobat Reader File Εθνική Αρχή Στοιχημάτων - EE 2019.pdf
22/12/2021 Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Acrobat Reader File Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου - ΕΕ2019.pdf
22/12/2021 Διαχείριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου - ΕΕ 2019.pdf
23/11/2021 Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2017 * 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου - ΕΕ 2017.pdf
09/11/2021 Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης: Ειδική Έκθεση για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 30.8.2019 * 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης Acrobat Reader File Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης - EE 2019.pdf
29/10/2021 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File ΚΟΑΠ ΕΕ 2019.pdf
26/10/2021 Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 2019 Άλλοι Οργανισμοί Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Acrobat Reader File Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - ΕΕ 2019.pdf
22/10/2021 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού - EE 2019.pdf
11/10/2021 Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2018 2021 Άλλοι Οργανισμοί Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή Acrobat Reader File 2021 10 11 - Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - ΕΕ 2018.pdf
06/10/2021 Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: Ειδική Έκθεση για το 2019 2021 Άλλοι Οργανισμοί Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου Acrobat Reader File Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου ΕΕ 2019.pdf
05/10/2021 Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12. 2019 * 2021 Άλλοι Οργανισμοί Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία Acrobat Reader File Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία 2019.pdf
22/09/2021 Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης: Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Acrobat Reader File ΚΟΑΓ Ελεγμένες Oικονομικές Kαταστάσεις 2019.pdf
21/09/2021 Έλεγχος Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων Υποψηφίων για τις Εκλογές Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξήχθηκαν στις 26.5.2019 2021 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2021 09 21 - Έλεγχος Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων Υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές 2019.pdf
21/09/2021 Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ): Ειδική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31.12.2019 * 2021 Άλλοι Οργανισμοί Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Acrobat Reader File ΑΑΕΚ Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το 2019.pdf
05/07/2021 Έλεγχος Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 2021 Άλλοι Οργανισμοί Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης Acrobat Reader File 2021 07 05 - Έλεγχος Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.pdf
12/04/2021 Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 2021 04 12 - Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α.pdf
23/03/2021 Ελεγχος Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου 2021 Άλλοι Οργανισμοί Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου Acrobat Reader File 2021 03 23 - ´Ελεγχος Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.pdf
18/03/2021 Ειδική Έκθεση ΜΕΧ ΠΕΠ στην ΚΕΔΙΠΕΣ 2021 Κρατικές Επιχειρήσεις ΚΕΔΙΠΕΣ Acrobat Reader File ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΧ ΠΕΠ ΣΤΗΝ ΚΕΔΙΠΕΣ 18.3.2021.pdf
27/01/2021 Έλεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 2021 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Acrobat Reader File 2021 01 27 - Έλεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.pdf
15/01/2021 Έλεγχος νομιμότητας των εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων για την προεκλογική εκστρατεία τους για τις προεδρικές εκλογές 2018 2021 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2021 01 15-Έλεγχος νομιμότητας εσόδων, δαπανών των πολιτικών κομμάτων για την προεκλογική εκστρατεία-προεδρ. εκλ.2018.pdf
15/01/2021 Έλεγχος Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων Υποψηφίων για τις Προεδρικές Εκλογές του 2018 2021 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2021 01 15 - Έλεγχος Εκθέσεων Εκλογικών Εξόδων Υποψηφίων για τις Προεδρ. Εκλογές 2018.pdf
27/11/2020 Ελεγχος Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου 2020 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Acrobat Reader File 2020 11 27 - Έλεγχος Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.pdf
10/11/2020 ΄Ελεγχος Εφοριακού Συμβουλίου 2020 Άλλοι Οργανισμοί Εφοριακό Συμβούλιο Acrobat Reader File 2020 11 10 -΄Ελεγχος Εφοριακού Συμβουλίου.pdf
05/11/2020 Έλεγχος Κυπριακού Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία 2020 Άλλοι Οργανισμοί Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία Acrobat Reader File 2020.11.05 Έλεγχος Κυπρ. Ιδρύματος Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία.pdf
25/05/2020 Ελεγχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 2020 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Acrobat Reader File 2020 05 25 - Ελεγχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.pdf
12/05/2020 Ελεγχος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 2020 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Acrobat Reader File 2020 05 12 - ΄Ελεγχος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.pdf
19/02/2020 Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσωτερική. Αγορά οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 2020 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 2020 02 19 - Μέτρο 1 & 2 - Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες και στην Εσ. Αγορά .pdf
14/02/2020 Ελεγχος Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 2020 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων Acrobat Reader File 2020 02 14 - ΄Ελεγχος Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.pdf
20/12/2019 ΄Ελεγχος Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου 2019 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File 2019 12 20 - ΄Ελεγχος Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.pdf
22/11/2019 Ειδική Έκθεση "´Ελεγχος Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου" 2019 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Acrobat Reader File 2019 11 22 - ´Ελεγχος Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.pdf
30/10/2019 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2019 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2019 10 30 - ΄Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.pdf
23/10/2019 ΄Ελεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 2019 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Acrobat Reader File 2019 10 23 - ΄Ελεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.pdf
18/10/2019 Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 2019 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 2019 10 18 - Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α.pdf
29/07/2019 ΄Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 2019 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Acrobat Reader File 2019 07 29 - ΄Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού .pdf
21/03/2019 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ-01-2019) 2019 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2019.03.21 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ( ΡΙΚ-01-2019 ).pdf
08/01/2019 Ελεγχος Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων 2019 Ειδικά Ταμεία Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων Acrobat Reader File 2019.01.08 Ελεγχος Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων (ΤΑΠ-01-2019).pdf
16/11/2018 Ελεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 2018 2018 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Acrobat Reader File 2018 11 16 Ελεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου(ΟΝΕΚ-01-2018) doc.pdf
28/06/2018 Δημοτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΕΔΕΚ (ΠΚ-04-2018) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2018.06.28 Δημοτικές Εκλογές 2016 - Εκθεση ΕΔΕΚ (ΠΚ-04-2018).pdf
28/06/2018 Δημοτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών (ΠΚ-07-2018) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2018.06.28 Δημοτικές Εκλογές 2016-Εκθεση Οικ Συνεργ Πολ (ΠΚ-07-2018).pdf
28/06/2018 Δημοτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Αλληλεγγύη (ΠΚ-06-2018) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2018.06.28 Δημοτικές Εκλογές 2016 - Εκθεση Αλληλεγγύη (ΠΚ-06-2018).pdf
28/06/2018 Δημοτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Ε.ΛΑ.Μ (ΠΚ-08-2018) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2018.06.28 Δημοτικές Εκλογές 2016 - Εκθεση Ε.ΛΑ.Μ (ΠΚ-08-2018).pdf
28/06/2018 Δημοτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Συμμαχία Πολιτών (ΠΚ-05-2018) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2018.06.28 Δημοτικές Εκλογές 2016 - Εκθεση Συμμαχία Πολιτών (ΠΚ-05-2018).pdf
28/06/2018 Δημοτικές Εκλογές 2016 -  ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΔΗΣΥ (ΠΚ-01-2018) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2018.06.28 Δημοτικές Εκλογές 2016 - Εκθεση ΔΗΣΥ (ΠΚ-01-2018).pdf
28/06/2018 Δημοτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΔΗΚΟ (ΠΚ-03-2018) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2018.06.28 Δημοτικές Εκλογές 2016 - Εκθεση ΔΗΚΟ (ΠΚ-03-2018).pdf
28/06/2018 Δημοτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΑΚΕΛ (ΠΚ-02-2018) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2018.06.28 Δημοτικές Εκλογές 2016 - Εκθεση ΑΚΕΛ (ΠΚ-02-2018).pdf
15/06/2018 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2017 2018 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2018.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2017.pdf
15/06/2018 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2017 2018 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201806.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2017.pdf
15/06/2018 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2017 2018 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2018.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2017.pdf
14/06/2018 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2017 2018 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2018.06.14 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2017.pdf
14/06/2018 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2017 2018 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2018.06.14 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2017.pdf
13/06/2018 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2017 2018 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2018.06.13 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2017.pdf
01/06/2018 Ειδική Εκθεση - Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ-01-2017) 2018 Άλλοι Οργανισμοί Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Acrobat Reader File 2018.06.01 Ειδική ΄Εκθεση - Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ-01-2017).pdf
18/04/2018 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 2018 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Acrobat Reader File 2018.04 .18 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ-01-2018).pdf
12/01/2018 ΄Ελεγχος Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου - 25.10.2013 μέχρι 31.12.2016 2018 Κρατικές Επιχειρήσεις Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου Acrobat Reader File 2018.01.12 ΄Ελεγχος Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου - 25.10.2013 μέχρι 31.12.2016 (ΕΥΚ-01-2018).pdf
14/12/2017 Μελέτη για τη διαδικασία που ακολουθείται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την Προμήθεια Καυσίμων (Gasoil και Heavy Fuel Oil) στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς Βασιλικού και Δεκέλειας (ΑΗΚ-01-2017) 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2017.12.14 Μελέτη για τη διαδικασία της ΑΗΚ για Προμήθεια Καυσίμων (ΑΗΚ-01-2017).pdf
07/11/2017 Έλεγχος Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2016 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Acrobat Reader File 2017.11.07 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 2016 (ΑΡΚ- 01-2017).pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κινήματος Οικολόγων 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (08) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κινήματος Οικολόγων.pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Αλληλεγγύη (ΠΚ-07-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - Κίνημα Αλληλεγγύη (ΠΚ-07-2017).pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΕΛΑΜ (ΠΚ-09-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΕΛΑΜ (ΠΚ-09-2017).pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος ΕΛΑΜ 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (09) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος ΕΛΑΜ.pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου (ΠΚ-10-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου (ΠΚ-10-2017).pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΔΗΚΟ (ΠΚ-04-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΔΗΚΟ (ΠΚ-04-2017).pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κινήματος Συμμαχία Πολιτών 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (06) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κινήματος Συμμαχία Πολιτών.pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος για τα ζώα Κύπρου 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (10) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος για τα ζώα Κύπρου.pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Οικολόγων (ΠΚ-08-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - Κίνημα Οικολόγων (ΠΚ-08-2017).pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κινήματος Αλληλεγγύη 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (07) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κινήματος Αλληλεγγύη.pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΑΚΕΛ (ΠΚ-03-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΑΚΕΛ (ΠΚ-03-2017) (1).pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος ΔΗΚΟ 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (04) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών ΔΗΚΟ.pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος ΕΔΕΚ 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (05) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών ΕΔΕΚ.pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος ΑΚΕΛ 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (03) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών ΑΚΕΛ.pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κόμματος Πνοή Λαού (ΠΚ-11-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - Πνοή Λαού (ΠΚ-11-2017).pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών Κινήματος Συμμαχία Πολιτών (ΠΚ-06-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - Κίνημα Συμμαχία Πολιτών (ΠΚ-06-2017).pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών κόμματος ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (11) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος Πνοή Λαού.pdf
22/06/2017 Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών Κόμματος ΔΗΣΥ 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 (02) Κατάσταση Εσόδων & Δαπανών ΔΗΣΥ.pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΔΗΣΥ (ΠΚ-02-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΔΗΣΥ (ΠΚ-02-2017).pdf
22/06/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Κατάστασης Εσόδων και Δαπανών ΕΔΕΚ (ΠΚ-05-2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.06.22 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΕΔΕΚ (ΠΚ-05-2017).pdf
15/06/2017 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2016 - Έκθεση 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2016 - Έκθεση.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2016 - Καλυπτική Επιστολή 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2016 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2016 - Καλυπτική Επιστολή 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201706.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2016- Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2017 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2016 - Καλυπτική Επιστολή 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2016 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2016 - Καλυπτική Επιστολή 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2016 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2016 - Έκθεση 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2016 - Έκθεση.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2016 - Καλυπτική Επιστολή 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2016 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2016 - Έκθεση 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201706.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2016- Έκθεση.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2016 - Έκθεση 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2016 - Έκθεση.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2016 - Έκθεση 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2016.pdf
15/06/2017 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2016 - Έκθεση 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2016 - Έκθεση.pdf
15/06/2017 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2016 - Καλυπτική Επιστολή 2017 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2016 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
10/05/2017 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Εκλογικών Δαπανών (ΠΚ/01/2017) 2017 Άλλοι Οργανισμοί Πολιτικά Κόμματα Acrobat Reader File 2017.05.10 Βουλευτικές Εκλογές 2016 - ΄Εκθεση Εκλογικών Δαπ (ΠΚ-01-2017).pdf
15/06/2016 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2015 - Έκθεση 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2015 - Έκθεση.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2015 - Έκθεση 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2015.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2015 - Έκθεση 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2015 -Έκθεση.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2015 - Καλυπτική Επιστολή 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2015 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2015 - Καλυπτική Επιστολή 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2015 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2015 - Καλυπτική Επιστολή 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2015 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2016 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2015 - Καλυπτική Επιστολή 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2015 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2015 - Καλυπτική Επιστολή 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201606.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2015- Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2015 - Καλυπτική Επιστολή 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2015 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2015 - Έκθεση 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2016.06.15 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2015 - Έκθεση.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2015 - Έκθεση 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201606.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2015- Έκθεση.pdf
15/06/2016 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2015 - Έκθεση 2016 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2017.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2016 - Έκθεση.pdf
15/06/2015 Έλεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2014 - Καλυπτική Επιστολή 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2015.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2014 -Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2015 Έλεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2014 - Έκθεση 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 150615 R01 ΡΙΚ ΓΙΑ ΒΟΥΛΗ 2014.pdf
15/06/2015 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2014 - Καλυπτική Επιστολή 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2015.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2014 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2015 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2014 - Καλυπτική Επιστολή 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2015.06.15 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2014 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2015 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2014 - Έκθεση 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201506.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2014- Έκθεση.pdf
15/06/2015 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2014 - Έκθεση 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2015.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2014 - Έκθεση.pdf
15/06/2015 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2014 - Έκθεση 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2015.06.15 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2014.pdf
15/06/2015 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2014 - Έκθεση 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2015.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2014 -Έκθεση.pdf
15/06/2015 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2014 - Καλυπτική Επιστολή 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201506.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2014- Καλυπτική Επιστολή.pdf
15/06/2015 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2014 - Καλυπτική Επιστολή 2015 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2015.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2014 -Καλυπτική Επιστολή.pdf
13/06/2014 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2013 - Έκθεση 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2013 - Έκθεση.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2013 - Καλυπτική Επιστολή 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2013 -Καλυπτική Επιστολή.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2013 - Καλυπτική Επιστολή 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2013 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2013 - Καλυπτική Επιστολή 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2013 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2013 - Καλυπτική Επιστολή 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2013 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2013 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2013.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2013 - Έκθεση 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2013 -Έκθεση.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2013 - Έκθεση 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2013 -Έκθεση.pdf
13/06/2014 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2013 - Καλυπτική Επιστολή 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2013 - Καλυπτική Επιστολή.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2013 - Έκθεση 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2013 - Έκθεση.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2013 - Έκθεση 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2014.06.13 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2013.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2013 - Έκθεση 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201406.13 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2013- Έκθεση.pdf
13/06/2014 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2013 - Καλυπτική Επιστολή 2014 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201406.13 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2013- Καλυπτική Επιστολή.pdf
14/06/2013 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2012 2013 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201306.14 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2012.pdf
14/06/2013 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2012 2013 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2013.06.14 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2012.pdf
14/06/2013 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2012 2013 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2013.06.14 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2012.pdf
14/06/2013 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2012 2013 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2013.06.14 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2012.pdf
14/06/2013 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2012 2013 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2013.06.14 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2012.pdf
14/06/2013 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2012 2013 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2013.06.14 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2012.pdf
14/06/2013 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2012 2013 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2013.06.14 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2012.pdf
15/06/2012 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2011 2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2012.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2011.pdf
15/06/2012 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2011 2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2012.06.15 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2011.pdf
15/06/2012 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2011 2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2012.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2011.pdf
15/06/2012 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2011 2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2012.06.15 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2011.pdf
15/06/2012 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2011 2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2012.06.15 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2011.pdf
15/06/2012 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2011 2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2012.06.15 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2011.pdf
15/06/2012 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2011 2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2012.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2011.pdf
15/06/2012 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2011 2012 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201206.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2011.pdf
15/06/2011 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201106.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2010.pdf
15/06/2011 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2011.06.15 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2010.pdf
15/06/2011 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2011.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2010.pdf
15/06/2011 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2011.06.15 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2010.pdf
15/06/2011 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2011.06.15 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2010.pdf
15/06/2011 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2011.06.15 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2010.pdf
15/06/2011 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2011.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2010.pdf
15/06/2011 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2011.06.15 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2010.pdf
14/06/2011 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2010 2011 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2011.06.14 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2010.pdf
14/06/2010 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2010.06.14 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2009.pdf
14/06/2010 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2010.06.14 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2009.pdf
14/06/2010 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2010.06.14 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2009.pdf
14/06/2010 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2010.06.14 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2009.pdf
14/06/2010 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 201006.14 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2009.pdf
14/06/2010 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2010.06.14 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2009.pdf
14/06/2010 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2010.06.14 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2009.pdf
14/06/2010 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2010.06.14 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2009.pdf
09/06/2010 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2009 2010 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2010.06.09 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2009.pdf
01/09/2009 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2009.09.1 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2008.pdf
12/06/2009 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 200906.12 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2008.pdf
12/06/2009 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2009.06.12 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2008.pdf
12/06/2009 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2009.06.12 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2008.pdf
12/06/2009 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2009.06.12 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2008.pdf
12/06/2009 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 09061200 - AHK.pdf
12/06/2009 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2009.06.12 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2008.pdf
12/06/2009 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2009.06.12 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2008.pdf
12/06/2009 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2008 2009 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2009.06.12 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2008.pdf
13/06/2008 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2008.06.13 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2007.pdf
13/06/2008 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2008.06.13 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2007.pdf
13/06/2008 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2008.06.13 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2007.pdf
13/06/2008 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2008.06.13 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2007.pdf
13/06/2008 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2008.06.13 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2007.pdf
10/06/2008 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2008.06.10 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2007.pdf
10/06/2008 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 200806.10 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2007.pdf
10/06/2008 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2008.06.10 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2007.pdf
09/06/2008 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2007 2008 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Acrobat Reader File 2008.06.9 Ελεγχος Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 2007.pdf
15/06/2007 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2006 2007 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2007.06.15 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2006.pdf
15/06/2007 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2006 2007 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Acrobat Reader File 200706.15 Ελεγχος Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 2006.pdf
15/06/2007 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2006 2007 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2007.06.15 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2006.pdf
15/06/2007 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2006 2007 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2007.06.15 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2006.pdf
15/06/2007 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2006 2007 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2007.06.15 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2006.pdf
15/06/2007 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2006 2007 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2007.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2006.pdf
15/06/2007 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2006 2007 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2007.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2006.pdf
15/06/2007 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2006 2007 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2007.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2006.pdf
15/06/2006 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2005 2006 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2006.06.15 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2005.pdf
15/06/2006 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2005 2006 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2006.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2005.pdf
14/06/2006 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2005 2006 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2006.06.14 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2005.pdf
13/06/2006 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2005 2006 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2006.06.13 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2005.pdf
13/06/2006 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2005 2006 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2006.06.13 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2005.pdf
13/06/2006 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2005 2006 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2006.06.13 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2005.pdf
13/06/2006 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2005 2006 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2006.06.13 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2005.pdf
13/06/2006 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2015 2006 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2006.06.13 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2005.pdf
15/06/2005 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2004 2005 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2005.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2004.pdf
15/06/2005 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2004 2005 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2005.06.15 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2004.pdf
15/06/2005 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2004 2005 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2005.06.15 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2004.pdf
14/06/2005 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2004 2005 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2005.06.14 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2004.pdf
13/06/2005 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2004 2005 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2005.06.13 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2004.pdf
13/06/2005 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2004 2005 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2005.06.13 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2004.pdf
13/06/2005 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2004 2005 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2005.06.13 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2004.pdf
15/06/2004 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2003 2004 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2004.06.15 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2003.pdf
15/06/2004 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2003 2004 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2004.06.15 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2003.pdf
14/06/2004 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2003 2004 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2004.06.14 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2003.pdf
14/06/2004 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2003 2003 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2004.06.14 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2003.pdf
11/06/2004 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2003 2004 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2004.06.11 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2003.pdf
11/06/2004 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2003 2004 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2004.06.11 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2003.pdf
11/06/2004 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2003 2004 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2004.06.11 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2003.pdf
13/06/2003 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2002 2003 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2003.06.13 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2002.pdf
13/06/2003 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2002 2003 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2003.06.13 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2002.pdf
13/06/2003 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2002 2003 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2003.06.13 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2002.pdf
13/06/2003 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2002 2003 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2003.06.13 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2002.pdf
12/06/2003 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2002 2003 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2003.06.13 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2002.pdf
06/06/2003 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2002 2003 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2003.6.6 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2002.pdf
23/05/2003 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2002 2003 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2003.05.23 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2002.pdf
14/06/2002 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2001 2002 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Acrobat Reader File 2002.06.14 Ελεγχος Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 2001.pdf
14/06/2002 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2001 2002 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File 2002.06.14 Ελεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2001.pdf
14/06/2002 Έλεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2001 2002 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Acrobat Reader File 2002.06.14 Ελεγχος Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 2001.pdf
14/06/2002 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2001 2002 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File 2002.06.14 Ελεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2001.pdf
31/05/2002 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2001 2002 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2002.05.31 Ελεγχος Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων 2001.pdf
30/05/2002 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2001 2002 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (καταργήθηκε) Acrobat Reader File 2002.05.30 Ελεγχος Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 2001.pdf
29/05/2002 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2001 2002 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Acrobat Reader File 2002.05.29 Ελεγχος Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 2001.pdf